Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har lyst til å slippe fri drosjenæringen, men får motstand fra distrikts-Norge. Dagens system gir mye dyrere drosje i byene enn i distriktene. (Foto: Tor Midtbø/SD).

Bilene koster det samme og det er mye ledig arbeidskraft - likevel koster drosjene 50 prosent mer i Oslo.

Norge har mange regler for drosjetransport, og nye aktører som Uber fortviler over at ikke politikerne slipper næringen løs.

Les mer: Uber truer med å trekke seg fra Norge om de ikke får det som de vil

Nå kommer nye tall som viser at regelverket gjør drosjeturene dyre i byene.

Les mer: Halvparten er tomkjøring - Oslo er dyrest

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at en tur på 10 kilometer i Oslo koster 362 kroner i gjennomsnitt, mens en like lang tur i Hedmark eller Oppland kun koster 250 kroner.

Jo mørkere farge, desto dyrere er drosjeturen. Kartet viser at drosje er billigst i distriktene. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Tallene stammer fra Skatteetaten, og hentes fra 8.500 drosjeeiere over hele landet med løyver.

Et interessant funn er at prisene øker, men ikke omsetningen. Isolert tyder det på at drosjenæringen priser seg ut av markedet, og det kan de gjøre så lenge det ikke er fritt frem for nye aktører - og nye forretningsmodeller - å etablere seg.

Tallene viser at omsetningen står stille, mens prisene - og tomkjøringen - øker. Det tyder på at drosjenæringen trenger en reform. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Dessuten viser statistikken at drosjene jevnt over kjører nesten halvparten av strekningene uten betalende passasjer i bilen.

Konklusjonen er at regelverket og løyvene gir en bransje som ikke er tilpasset til tilbud og etterspørsel.

Samferdselsdepartementet ønsker å forandre regelverket, og saken er nå til høring.

Her kan du lese mer: Høringsnotat om endring av yrkestransportloven

Både drosjenæringen og distriktene protesterer, men regningen betales av dyre drosjeturer i byene.

Alternativet ville vært å kreve vandelsattest, sertifikat og lokalkjennskap (mindre viktig med GPS i alle biler) - men så latt alle som fyller kravene få etablere seg. Da ville vi trolig fått flere drosjer og billigere drosjeturer i storbyene, og det ville vært bra for miljøet siden flere ville klart seg uten bil.

Så kunne man fortsatt med løyver og en forpliktelse til å kjøre i distrikts-Norge.

Hva mener du? Er drosje for dyrt, eller er det greit for deg?