Gå til sidens hovedinnhold

Pinlig dom for ulovlig eiendomsskatt

Det rødgrønne byrådet hentet inn 266 millioner kroner ulovlig i eiendomsskatt på boliger i 2016. Nå bør kommunen betale tilbake pengene.

Innføringen av eiendomsskatt stod på det politiske programmet til det rødgrønne byrådet som ble valgt i 2015.

I all hast innførte byrådsleder Raymond Johansen eiendomsskatten, som dro inn 266 millioner kroner fra private boligeiere i 2016.

Nå er hasteinnføringen kjent ulovlig av Borgarting Lagmannsrett, som sier at «Oslo kommunes vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2016 kjennes ulovlig».

Kommunen må også betale 1,9 millioner kroner i saksomkostninger, mesteparten til Huseiernes Landsforbund.

I første omgang er det skattyterne som deltok i rettsaken som får igjen pengene sine. De som ikke var med på søksmålet har formelt mistet sin rett, hvis ikke Oslo bystyre gjør et annet vedtak.

Bystyret har knapt noe valg. Det vil være urimelig hvis kommunen tviholder på penger den ulovlig har tilegnet seg, gitt at saken ikke ankes til Høyesterett og får et annet utfall.

Hvor mye penger den enkelte får igjen, avhenger av den ligningsmessige verdien på boligen. I gjennomsnitt betalte de som ble avkrevd eiendomsskatt nær 5.000 kroner hver i 2016, og det er disse pengene det nå står om.

Høyres bystyremedlem og medlem i finanskomiteen i Oslo, advokat Morten Steenstrup, spør nå finansbyråd Robert Steen (Ap) om det rødgrønne byrådet vil tilbakebetale pengene også til dem som har betalt den ulovlige eiendomsskatten.

- Vil kommunen nå betale tilbake skatt til alle som ble ilagt eiendomsskatt i 2016, uavhengig av om de har klaget på eiendomsskatten? spør Steenstrup i et skriftlig spørsmål.

For det rødgrønne byrådet må det være pinlig å få en dom mot seg for ulovlig innkreving av eiendomsskatten. Dommen er særlig pinlig fordi de klart ble advart mot hastverket på forhånd, men valgte å valse over motstanderne og lukke ørene for de juridiske advarslene.

Lagmannsretten viser til at lovreglene klart sier at eiendomsskatt må utskrives innen 1. mars. Det rakk ikke Oslo kommune, som ikke gjorde det før fire måneder på overtid.

Lagmannsretten kaller det et planlagt og alvorlig fristbrudd, og konkluderer med at «kommunen kan bebreides for å ha skrevet ut eiendomsskatten for 2016 for sent, i strid med ordlyden i eiendomsskatteloven».

I en tilsvarende sak fra Midtre Gauldal kommune grep sivilombudsmannen inn og påla kommunen å betale pengene tilbake til alle skattyterne - uansett om de klaget eller ei.

Det burde være en selvfølge at Oslo kommune betaler tilbake pengene kommunen ulovlig har tilegnet seg, uansett om skattyterne var med på søksmålet eller ei.

Hva mener du? Er det rimelig at Oslo kommune betaler pengene tilbake til alle som har fått ulovlig eiendomsskatt, eller bør det være nok at de som faktisk gikk til sak, får penger?

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken