Det slo ned som en bombe da Konkurransetilsynet rett før jul i 2012 gikk til en razzia i Telenor og tok et omfattende beslag i dokumenter. Siden er en rekke Telenor-ansatte avhørt for å komme til bunns i mistanken om at selskapet har jukset i konkurransen.

I dag kom konklusjonen - Telenor er ilagt historiens største gebyr på 788 millioner kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

– Konkurransetilsynet har konkludert med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Når dominerende aktører på denne måten hindrer konkurrenter i å etablere seg, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.­­

Enkelt forklart mener Konkurransetilsynet at Telenor brukte sine økonomiske muskler til å gjøre det ulønnsomt for konkurrentene å bygge et tredje mobilnett.

Telenor forsvarer seg med at de tilbød konkurrentene å bruke Telenors nett billig, men Konkurransetilsynet har funnet eposter som de mener viser at Telenor bevisst brukte dette som et knep for å hindre et nytt nett.

Ifølge Konkurransetilsynet gikk beskjeden helt til Telenors toppledelse. I perioden før beslaget var Jon Fredrik Baksaas toppsjef, mens Harald Norvik var styreformann.

Akkurat som i dag var staten dominerende eier med nesten 60 prosent av aksjene og full kontroll.

Selv om Telenor anker saken, så er det pinlig at Konkurransetilsynet mener at konsernet har jukset og brutt konkurranselovgivingen. Hvis konklusjonen blir stående, er konsekvensen at Telenor har brukt fellesskapets midler til å hindre bedre konkurranse og lavere priser for norske mobilkunder.

Fra før er det kjent at Telenor både har høyere priser og langt bedre fortjeneste i hjemmemarkedet Norge enn ellers i verden. Nå mener altså Konkurransetilsynet at de har funnet en forklaring på at det har vært mulig å «melke» kundene slik.

For tilhengere av statlig eierskap og kontroll må det være et alvorlig paradoks at alle de store korrupsjonssakene har rammet selskaper der staten er en dominerende eier. Nå er altså det statskontrollerte teleselskapet tatt med buksene nede - og det er ikke første gang.

– Markedet for mobiltjenester er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Telenor har en betydelig omsetning i markedet, og dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, noe som gjenspeiles i gebyrets størrelse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Etterhvert har det vært en rekke saker der Telenor er anklaget for å misbruke sin markedsmakt for å skvise konkurrentene. Ulykken er ikke at Telenor ble privatisert, men at selskapet fikk med seg hele den norske teleinfrastrukturen. Fra første dag har det vært en utfordring for konkurrentene.

Det er for sent å gjøre om på det. Men når Konkurransetilsynet gir Telenor en gigantisk bot, så er det et bevis på alvorligheten - og et nytt eksempel på at statlig eierskap ikke er det samme som kontroll.

Hva mener du? Utnytter Telenor sin stilling, eller er det konkurrentene som syter fordi de taper i en fair konkurranse?