Plyndring og parkering

Samferdselsdepartementet har brukt fire og et halvt år på å lage felles regler for avgiftsparkering. Foto: Scanpix.

I snart fem år har staten somlet med å lage regler for privat parkering. Men ennå er det nesten fritt frem for bransjens banditter.

I april 2006 uttalte daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete at det «er viktig å få til felles og enklare regelverk som gjeld både offentleg og privat parkeringsverksemd».

Da hadde hun akkurat fått på bordet tilrådninger om hva som burde skje:

  • Felles regler for private og offentlige aktører
  • Fjerne kravet om å betale på forhånd
  • Lage felles regler for bøtene

I dag - fire og et halvt år senere - har intet skjedd. Forslagene ble riktignok sendt på høring, men siden har ingen hørt noe.

Ser man på regnskapene til parkeringsselskapene, virker det som om forretningsmodellen baserer seg på gebyrer og avgifter.

Her er Q-Park operatør, og boten er 500 kroner.

For forbrukerne er det en jungel det nesten er umulig å bevege seg i. Ta for eksempel parkering i nærheten av Oslo legevakt. Der varierer prisen fra 15 til 48 kroner per time, og avgiften for å parkere for lenge koster alt fra et ukjent beløp, til 500 kroner et sted og 700 kroner et annet sted - fra samme aktør!

Det er lett å mistenke bransjens verstinger for å spekulere i uklare priser og i å skrive ut bøter med gaffel.

Et par hundre meter unna vil Q-Park har 700 kroner i gebyr.

Fortsatt finnes mange parkeringsplasser hvor du må betale på forhånd (eksempelvis på kino) og hvor parkeringsselskapene spekulerer i å gå runden rett før de vet at filmene slutter.

I høringsrunden tok Forbrukerrådet opp dette poenget:

- Etterskuddsbetaling vil kunne redusere et stort antall klagesaker. I tillegg tils aker som gjelder betalingshindringer, f.eks. ved behandling/besøk på sykehus, vil et kunne redusere klagesaker med uoverensstemmelse mellom automatens og eget ur og saker hvor man returnerer til bilen mens kontrollavgift utferdiges eller rett etterpå. Slike klagesaker mottar klagenemnda mange av. Forbrukerrådet mener at det bør kunne stilles krav til etterskuddsbetaling, skrev Forbrukerrådet i september 2006.

Og det er også vilkårlig hvor store gebyrer de utsteder, og om de aksepterer avgjørelser fra den såkalte Parkeringsklagenemnda.

Oslo Østre Frikirke opererer med hemmelig størrelse på boten.

- Forbrukerrådet mener det er naturlig å knytte kontrollavgiften til inkassogebyret for ikke å få en uforholdsmessig streng sanksjon. Inkassogebyret er indeksregulert og økningen vil være mer i samsvar med den generelle prisstigningen i samfunnet, skrev Forbrukerrådet.

Inkassosatsen er nå på 600 kroner, og dermed langt lavere enn de prisene noen av bransjens verstinger krever.

Nå må samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa snart få ut fingeren!

Arbeidsgruppen som foreslo en ny felles parkeringsregulering leverte en solid rapport. Hovedpoenget var å gjøre det enklere for forbruker å forstå hvilke regler som gjelder på hver parkeringsplass. I dag er det bileier som er ansvarlig for bøter fra offentlige parkeringsplasser, mens det er sjåføren som må betale gebyrer fra private. (Dette er for øvrig et stort hull fordi p-selskapene vil ha store problemer med å kreve inn bøtene fra eksempelvis en ukjent person fra Argentina som fikk låne bilen din).

Arbeidsgruppen forslo at alle som driver såkalt vilkårsparkering må ha offentlig godkjennelse, og at de plikter å følge avgjørelser fra en klagenemnd. Dette burde være en selvfølge.

Gruppen foreslo også at det må være mulig å betale for parkeringen etterpå (når du vet hvor lenge du trengte plassen) og at det må være mulig å betale både kontant og med kort.

Og endelig foreslo gruppen at bileieren er ansvarlig. Men tilgjengjeld burde gebyrene være like for alle aktørene. Også fornuftige forslag, etter min oppfatning.

Q-Park eies fra Belgia, og omsetningen går rett i været. Kilde: Q-Parks årsberetning.

Nå har det altså gått fire og et halvt år, og intet har skjedd. I mellomtiden har privat parkering blitt en milliardnæring. Og det er all grunn til å kikke aktørene i kortene.

En av landets største aktører - Q-Park - har ennå ikke noe offentliggjort regnskap for 2009. Men årsrapporten til det europeiske morselskapet viser at den norske datteren har to til tre ganger høyere inntjening per parkeringsplass enn døtrene i Sverige, Finland og Danmark.

Nesten daglig hører vi om tildels urimelig håndtering av parkeringsplasser utenfor kjøpesentre og sykehus, og dette pågår uten at forbrukerne har særlig vern. Det er frivillig å være medlem av Parkeringsklagenemnda og enkelte av bransjens verstingen har gebyrer som ikke ligner grisen. En av dem fikk faktisk tidligere statminister Kåre Willoch på nakken.

Mange enkelttilfeller tyder på at deler av privat parkering er den reneste vill vest, og at bransjen har sine gjengangere som skyter først og spør siden.

Derfor er det høy tide at bransjen får noen felles regler.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag