Ifølge Høyre har det kommet inn mer enn ti varsler mot Kristian Tonning Riise, som nå har trukket seg som leder i Unge Høyre.

Den alvorligste gjelder påstander om at han hadde sex med en overstadig beruset 16 årig jente, som ikke var i stand til å samtykke eller gjøre motstand.

Skildringen er i realiteten påstand om et straffbart overgrep, og verken jenta, partiet eller Kristian Tonning Riise kan leve med at det blir hengende i luften.

– Jeg er positiv til at denne saken blir belyst grundig og objektivt. Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex, og beklaget det dypt. Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den blir gjengitt i mediene, skriver Tonning Riise i en tekstmelding til NTB.

Dette er ikke advokat Ellen Holager Andenæs, som representerer den fornærmede, enig i: - Å eksponere jenta for en etterforskning nå vil være et nytt overgrep mot henne, sier hun til Aftenposten.

Den nå 20 år gamle kvinnen ønsker ingen straffeforfølgelse, men vil legge saken bak seg. Det er forståelig, og et klart signal til politi og påtalemyndighet om å gå forsiktig frem.

Men politiet kan ikke la påstander om et seksuelt overgrep utført av en profilert person stå uten etterforskning, rett og slett fordi allmenne hensyn tilsier etterforskning. Derfor er det bra at statsadvokaten har koblet inn politiet.

De siste ukene har det kommet en serie varslingssaker i så godt som alle de politiske partiene, men lite er kjent om alvorlighetsgraden i de ulike sakene. Kritikken mot partiledelsen i både Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet er at de ikke oppdaget eller agerte på en ukultur rett foran øynene deres før det var for sent.

Det er fornuftig at Høyre og de andre partiene med varslingssaker skiller mellom hva som er strafferett, og hva som er brudd med internt regelverk og tillit. Påstander om seksuallovbrudd bør etterforskes av politiet.

Til nå har partiene nøyd seg med å tilby juridisk hjelp og veiledning til de fornærmede, og så blir det opp til den enkelte om forholdet skal anmeldes og eventuelt straffeforfølges - eller om man nøyer seg med de konsekvensene varslingen får internt i partiet.

I mange av de andre varslingssakene - for eksempel de seks sakene mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske - er det ikke åpenbart snakk om påstander om lovbrudd.

Men saken mot den tidligere Unge Høyre-lederen er spesiell fordi Aftenposten, blant andre, har gjengitt påstander som beskriver handlinger som er grove brudd på straffeloven, dersom de er korrekt gjengitt i avisen.

De må påtalemyndigheten undersøke fordi allmenne hensyn tilsier det.