*Nettavisen* Nyheter.

Prisvinner med knebel

I dag står stolen til Liu Xiabo tom. Det er det klareste symbolet på at Kina har en lang vei å gå til ytringsfrihet og demokrati. Foto: Ap.

Nobels fredspris har blitt en pris for menneskerettigheter. På den bakgrunn kunne både det kinesiske regimet og Liu Xiabo fått prisen.

I Alfred Nobels testamente var arbeid for forbrødring mellom folk og for nedbygging av armeer nevnt som hovedkriterier for å få Nobels fredspris.

Men Nobelkomitéen har lang tradisjon for å vektlegge andre kriterier. Vi har sett priser for treplanting og mikrokreditt, og årets pris er en pris for arbeid for ytringsfrihet.

Man kan kanskje tenke seg fred i udemokratiske land uten menneskerettigheter, men historien har vist at det før eller siden blir ustabilitet i land som undertrykker folkemeningen som en trykkoker.

Samtidig har knapt noe land i verdenshistorien raskere bekjempet fattigdom enn Kina. Hundrevis av millioner mennesker er revet ut av armod og fått noen av de viktigste menneskerettighetene oppfylt, som rett til mat, skole og helsevesen.

Dette er bakgrunnen for at mange kinesere opplever årets fredspris som et slag i ansiktet. At prisen går til en person de færreste har hørt om, gjør ikke undringen mindre. Med den omfattende sensuren som foregår i Kina vet den jevne kineser knapt hva Liu Xiabo står for. Og reaksjonene fra Kina tyder dessverre heller ikke på at man nå vil ta et krafttak for ytringsfrihet.

I Kina skal prisen forbigås i taushet, og restaurantene har fått forbud mot å arrangere store selskaper.

Men Nobelkomitéen gjør rett i å fastholde sin suverene stilling og utdele prisen uten å skjele til norske økonomiske interesser. Man kan kanskje tenke seg fred i udemokratiske land uten menneskerettigheter, men historien har vist at det før eller siden blir ustabilitet i land som undertrykker folkemeningen som en trykkoker.

Om det ikke er i tråd med en bokstavtro tolkning av Nobels testamente, så er jeg enig i at arbeide for ytringsfrihet og menneskerettigheter er reelt fredsarbeid og at Liu Xiabo er en fortjent vinner.

Som en av grunnleggerne av Charta 08 arbeider Liu Xiabo for et reelt folkestyre, tilnærmet likt de nordiske landene.

Vox Publica har oversatt originalteksten, og du kan lese den her: Det kinesiske demokratimanifestet i sin helhet, i norsk oversettelse.

Sett med norske øyne er manifestet en opplisting av de grunnleggende rettigheter som bør være i en moderne velferdsstat.

Utfordringen til Kina nå er å reformere sitt politiske system like vellykket som styresmaktene har revolusjonert sin økonomi. Dessverre tyder reaksjonene på årets fredspris mer på at den nødvendige reformen er satt tilbake. Men det er i så fall et ansvar som påhviler Kina, og ikke den norske nobelkomitéen.

Når prisen i dag utdeles står stolen til Liu Xiabo tom. Det er det sterkeste symbolet på at Kina har en lang vei å gå for å bli et stabilt folkestyrt demokrati med ytringsfrihet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.