Privat helse tidoblet under Stoltenberg

Antallet med privat helseforsikring er tidoblet siden Jens Stoltenbergs første regjering. Foto: Scanpix.

Siden Jens Stoltenbergs første regjeringen er antallet med privat helseforsikring ti-doblet. Nå betaler 330.000 nordmenn for å slippe offentlige helsekøer.

Norske bedrifter og privatpersoner betaler over 600 millioner kroner i året for å forsikre seg mot offentlige helsekøer.

De kjøper seg ikke forbi køen, men betaler for et ekstratilbud i tillegg til det offentlige.

I praksis betaler de to ganger: Først den obligatoriske offentlige «helseforsikringen» gjennom trygdeavgift og skatt, og så privat helseforsikring for å være sikker på å få hjelp.

– Det offentlige er gode på å behandle akutte skader som for eksempel benbrudd raskt, mens det tar lengre tid slitasjeskader i rygg, nakke, skuldre og knær, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Les meldingen her: 330.000 forsikret mot helsekø.

 

Tallene fra Finansnæringens Fellesorganisasjon er kommentert langs to akser: Noen kritiserer at 330.000 kjøper seg forbi helsekøen - andre vektlegger at veksten har skjedd under den rødgrønne regjeringen.

Ser vi på hele Skandinavia, er det et paradoks at privat helse er mest utbredt i sosialdemokratiske Norge og Danmark - og minst i borgerlige Sverige:

  • Norge: 330.000 med helseforsikring
  • Sverige: 465.000 med helseforsikring
  • Danmark: 1,2 mill. med helseforsikring

Jeg mener at privat helseforsikring er bra fordi det finansierer ekstra kapasitet utover det offentlige.

Ingen samfunn kan tilby all behandling øyeblikkelig til alle. Og det er bred politisk enighet i Norge om at et godt helsetilbud er et gode som alle skal kunne nyte, uavhengig av privat økonomi.

Hvor godt det offentlige systemet er, avhenger av politikernes vilje til å prioritere og styre.

Men det er en kortslutning å kreve at pasientene skal finne seg i offentlige ventelister hvis de ønsker å kjøpe operasjonen privat.

Å betale privat for forsikring eller behandling er er ikke å kjøpe seg forbi køen - men tvert imot å gå ut av køen, slik at nestemann rykker et skritt frem.

Da Jens Stoltenbergs første regjering i 2001 innførte Fritt sykehusvalg, var det et langt skritt fremover for å effektivisere det offentlige helsevesenet ved gi pasientene mulighet til å reise dit det er ledig kapasitet.

Her kan du sjekke norske ventelister: Fritt sykehusvalg

På Akershus Universitetssykehus (Ahus) må du vente 45 uker på å få undersøkt menisken og ytterligere 30-40 uker på behandling.

Det er en operasjon du kan kjøpe nesten på dagen ved en privat klinikk, eller du (eller arbeidsgiver) kan tegne en forsikring som gir deg et slikt tilbud hvis uhellet er ute.

Med Fritt sykehusvalg kan du også få offentlig behandling på to måneder hvis du er villig til å dra til Kragerø eller Rjukan.

Riksrevisjonen har undersøkt ordningen, og slår fast at «fritt sykehusvalg brukes i størst grad av pasienter med høy inntekt, høy utdannelse og som er tilknyttet arbeidslivet».

Har de da reist forbi køen?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.