Gå til sidens hovedinnhold

Private barnehager knuser de kommunale

18 av de 20 beste barnehagene er private

Det rødgrønne byrådet i Oslo har ført en ideologisk kamp mot private barnehager. Så ekstrem har kampen vært at byrådet har forbudt nye private barnehager å få avtale med Oslo kommune.

Nå kommer enda en undersøkelse som viser hvor håpløs denne politikken er, dersom man vil det beste for barna. En undersøkelse av foreldretilfredshet viser at 90 prosent av de med høyest score er private barnehager.

Og på bunn?

De kommunale barnehagene står for åtte av de ti nederste plassene i brukertilfredshet.

Det interessante er at Oslo kommune ikke nevner forskjellen mellom de private og de offentlige barnehagene med ett ord i sin gjengivelse av resultatene. Skal foreldrene se forskjellen på private og offentlige, må de inn i grunndataene hos Utdanningsdirektoratet.

Men Oslo kommune er altså ikke så opptatt av å vise frem forskjellen, naturlig nok. Tvert mot nøyer man seg med å vise at 57 prosent totalt sett er svært fornøyde, mens 35 prosent er ganske fornøyde - uten å si at det er de private barnehagene som trekker opp snittet.

Her kan du lese tallene for Oslo:

Brukertilfredshet i barnehagene

Den statistiske sannsynligheten for at denne fordelingen skulle skje tilfeldig, er nær null. Tvert imot er det påfallende hvordan de private barnehagene ligger mot toppen av listen - mens de private faller nedover.

Undersøkelsen er gjennomført ved intervjuer av 25.523 foreldre, eller en svarprosent på 74 prosent. Det er et overbevisende tallmateriale, der foreldrene er spurt om følgende:

Foreldrene ble bedt om å gi karakterer på mange faktorer, blant annet:

  • Barnehagens uteareale
  • Forholdet mellom barna og personalet
  • Barnets trivsel
  • Barnets utvikling
  • Barnehagens matttilbud
  • Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet?

Man skal lese svarene på svarene med rødgrønne ideologiske skylapper hvis man ikke ser at de private banker de kommunale ned i skoene.

Men et positivt fellestrekk er at en overveldende majoritet av foreldrene har inntrykk av at barna trives i barnehagen.

Her kan du lese mer: Foreldreundersøkelsen

Det rødgrønne byrådet anklager forgjengerne for at de i praksis la ned forbud mot nye kommunale barnehager, mens de borgerlige anklager dagens byråd for å nekte nye private barnehager.

Problemet for byråd Inga Marte Torkildsen, som nå forvalter de rødgrønnes politikk, er at svarene i foreldreundersøkelsen helt klart burde tale for flere private barnehager - og færre kommunale.

Økonomisk er det likegyldig for kommunen, siden regelverket sier at private og kommunale barnehager skal ha like store tilskudd. Det samme gjelder for foreldrene. Satsene er like uansett om barna går i private eller kommunale barnehager.

Så da blir det komplett uforståelig at byrådsleder Raymond Johansen står hardnakket på en politikk som produserer flere av de dårlige barnehagene - og færre av barnehagene som helt konsekvent får bedre karakterer av foreldrene.

Det er faktisk bare en forklaring - at man sitter fast i ideologiske myter.

Hva mener du? Er det lurt å prioritere bygging av kommunale barnehager, eller har du større tro på de private barnehagene?

Kommentarer til denne saken