*Nettavisen* Nyheter.

Raske asyl-avslag er helt nødvendig

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen må finne en løsning hvor reelle flyktninger så raskt som mulig får en annen behandling enn økonomiske migranter som vil få avslag. (Foto: Olav Hegge, Fotovisjon).


Norge må grovsortere flyktninger fra økonomiske migranter så fort som mulig, og helst allerede på asylmottaket.

Fersk statistikk viser at over 40 prosent av asylsøkerne får avslag eller skal returneres til et trygt tredjeland.

I praksis bruker vi milliardbeløp på midlertidig bosetting og søknadsbehandling for personer som ikke skal ha asyl og varig opphold i landet.

Om man liker det eller ei, så er det et faktum at mange av de 2.000 asylsøkerne som kom til Norge i forrige uke, ikke vil få asyl.

Samtidig får alle som har flyktet fra krigen i Syria nesten automatisk asyl.

Dette er viktig fordi et godt mottakssystem så raskt som mulig må grovinndele asylsøkerne i tre grupper:

  • De åpenbart grunnløse asylsøkerne må få avslag og bli returnert så raskt som mulig.
  • Den store gruppen av uavklarte asylsøkere kan ikke integereres i Norge før de får opphold.
  • Gruppen som åpenbart vil få asyl, må komme i virksomhet så raskt som mulig.

Dette er kjernen i diskusjonen i Kommunalkomitéens innstilling, som skal drøftes i Stortinget i formiddag.

- Vi må raskt gi alle som skal bli i Norge plikter og rettigheter for å lykkes med integreringen, mener komiteens flertall, som legger til at «en rask og effektiv saksbehandling både er viktig for å sikre at de som ikke har krav på beskyttelse får avslag og kan returneres raskt, og for å sikre at arbeidet med integrering og bosetting for dem som skal bli i landet starter så fort som mulig».

Dette er vel og bra, men spørsmålet er hvordan. Med en tilstrømning på opp mot 2.000 nye asylsøkere i uka, vil det åpenbart ta for lang tid å vente på en grundig saksbehandling av hver enkelt. Derfor er en form for grovsortering viktig.

Det neste hinderet for aktivitet er et underlig krav om at ingen kan få midlertidig arbeidstillatelse uten først å ha vært i intervju hos UDI. Og når asylstrømmen øker dramatisk, vil også ventetiden for intervju øke.

Kommunalkomitéens flertall (Ap, KrF, Sp, Venstre og SV) vil fjerne kravet om intervju, og ber regjeringen «komme tilbake til Stortinget med en vurdering av forslag til nye kriterier som gjør et enklere å få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden er til behandling».

Det er åpenbart et godt forslag, og i USA får asylsøkere automatisk arbeidstillatelse hvis ikke søknaden deres er ferdigbehandlet på seks måneder.

Et annet godt forslag er en rask kartlegging av asylsøkernes utdannelse og kompetanse, og en norskopplæring som er bedre tilpasset det hver enkelt har forutsetninger for.

Men komitéen griper ikke hovedproblemet, nemlig hvordan man lager ulike løp for ulike grupper.

Ser man på asylstatikken, fremgår det tydelig at Norge får en rekke søknader som aldri vil bli innvilget.

Av 7.865 vedtak til nå i år, har 1.267 fått avslag fordi de kan returneres til et annet trygt land, 1.958 har fått regelrett avslag eller så er søknaden trukket eller henlagt.

Se statistikken: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall

Det betyr at fire av ti asylsøknader ble avslått.

godt som samtlige søknader fra Ukraina, Tunisa, Tyrkia, Russland, Nigeria og Marokko blir avslått.

Men det betyr også at reelle flyktninger som skal få asyl vil få mye bedre behandling hvis vi klarer å luke ut disse 40 prosentene så raskt som mulig.

Norge har allerede en form for grovsortering.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Selv om UDI har et system for grovsortering av søknader, så bruker vi likevel for lang tid på å gi avslag og returnere uberettigede asylsøkere. (Illustrasjon: UDI).

Vi må huske at de fleste som kommer til Norge, kommer fra et trygt tredjeland som Sverige og Danmark. Noen har søkt asyl i andre EU-land, og skal returneres til det landet i henhold til Dublin-konvensjonen.

Hvis Norge aksepterer et nytt system hvor migransjonsruter går gjennom Europa uten at landene registrerer flyktningene og migrantene, så har vi fått en ny, permament innvandringspolitikk - og den må åpenbart diskuteres i Stortinget.

Vi kan ikke uten videre erstatte en felles ytre grense med en felles ingen grense.

Å bruke milliarder av kroner på uberettigede asylsøkere ødelegger tilbudet for de reelle flyktningene.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Det aksepterer ikke SV-representant Karin Andersen (bildet), som mener det er viktig at Politiets utlendingsenhet (PU) «må kunne endre prioritering fra å nå måltall for retur, til å bruke mer ressurser på ankomst, registrering og alvorlig kriminalitet, slik tillitsvalgte i PU har påpekt er nødvendig».

SV-representanten vil altså at vi skal la være å returnere asylsøkere som har fått avslag, som om det står i veien for å bruke penger på ankomst, registrering og kamp mot kriminalitet.

Tvert imot vil stans i returer signalisere at det er fritt frem å søke asyl i Norge, og det vil trolig koste atskillig mer penger i neste omgang.

Heldigvis er SV alene om denne naive tilnærmingen.

Økonomiske migranter som kommer seg til Norge ved å utgi seg for å være flyktninger, må returneres så raskt som mulig.

For det er viktig for hele systemet at vi tydelig signaliserer at Norge gir asyl til flyktninger, men ikke til økonomiske migranter.

Etter alt å dømme vil Norge få 25.000 - 35.000 asylsøkere bare i år. De kommer til et system med store flaskehalser, der folk vil hope seg opp på asylmottak og vente årevis før de kan bosettes i kommunene.

Da kan det ikke være riktig å bruke milliardbeløp på å integrere søkere som med stor sannsynlighet vil få avslag.

Hva mener du? Vil det være fornuftig eller i strid med asylsøkernes rettssikkerhet om vi deler dem i ulike grupper ved ankomst?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag