Refser norsk uføretrygd

Hold på hatten - Pengefondet refser norske trygdeutbetalinger og foreslår at finansminister Sigbjørn Johnsen kutter i ytelsene. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix.

Pengefondet refser norske politikere for ikke å gjøre noe med sykefraværet og høy uføretrygd.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har akkurat inspisert norsk økonomi, og fondets eksperter er ikke fornøyd med norske trygdeutbetalinger.

Pensjonsreformen blir godkjent, men: - For å sikre effektiviteten i disse reformene, vil det være kritisk å gjøre tilsvarende endringer i regelverket for andre ytelser, spesielt uføretrygd, skriver Pengefondet.

Du kan lese hele rapporten her: Konklusjoner

Trygd kommer til å bli en hovedkampsak i norsk politikk de neste årene. Dette er området som den rødgrønne regjeringen ikke har turt/villet ta tak i - og hvor en eventuell borgerlig regjering kommer til å bli utfordret av Fremskrittspartiet for å gjøre noe med det.

Også statsminister Jens Stoltenberg innrømmer at milliardkostnadene er et problem: - Ved utgangen av første halvår mottok hver femte person i yrkesaktiv alder sykepenger, avklaringspenger, en uføreytelse eller AFP, heter det i Nasjonalbudsjettet for 2011.

Den norske staten har en gigantgjeld til fremtidige pensjonister, anslått til 4.843 milliarder kroner. I tillegg kommer forpliktelsene til offentlig ansatte gjennom Statens pensjonskasse på rundt 420 milliarder kroner. Oljefondet vil altså bare dekke drøyt halvparten av denne regningen.

Dette er området som den rødgrønne regjeringen ikke har turt/villet ta tak i - og hvor en eventuell borgerlig regjering kommer til å bli utfordret av Fremskrittspartiet for å gjøre noe med det.

Hvis ikke politikerne strammer inn, vil utgiftene til alders- og uførepensjon øke fra 9,7 til 12,4 prosent av alt som produseres på fastlandet (fastlands-BNP) frem mot 2025. Dersom ikke noe skjer, må staten tære av pensjonsfondet for å dekke disse løpende kostnadene også.

- For å snu denne trenden er det viktig at regelverket utformes slik at det lønner seg å arbeide fremfor å motta uførestønad, slik at den enkelte kan stå lenger i arbeid, skriver regjeringen i Nasjonalbudsjettet.

I Fremskrittspartiets ferske budsjett for 2011 foreslås milliardkutt i trygdeutbetalinger. Selv om ikke budsjettet kunne vært gjennomført til neste år, så viser det hvilke prioriteringer og ønsker landets tredje største parti har.

Selv om Høyre er forsiktige med å støte store velgergrupper, så er det ingen tvil om at også det partiet ønsker seg samme vei. En borgerlig regjering har ikke noe annet valg enn å gå løs på dette området.

Og de vil få full støtte fra Pengefondet:

- Slike tiltak kan inneholde bedre incentiver for ansatte og arbeidsgivere, økt bruk av delvise trygdeytelser og økt bruk av trygdevesenets egne leger i å vurdere uføregrad, skriver Pengefondet.

I klartekst betyr det at det skal koste noe for de ansatte å være på trygd, at de sjeldent skal trygdes helt og fullt og at NAV bør bruke egne leger til å overprøve slepphendte private leger som skriver sykemeldinger med gaffel.

Det er bare å vente på hylekoret.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag