*Nettavisen* Nyheter.

Regjeringen svikter barn på flukt

Avgående UNE-direktør Terje Sjeggestad tør å si at keiseren er uten klær. Foto: Cornelius Poppe, Scanpix.

Regjeringen har ingen planer om å slippe inn flere asylbarn som er født i Norge, og har bodd her hele livet. Det er virkeligheten i Utlendingsnemnda.

Direktør Terje Skjeggestad i Utlendingsnemnda (UNI) er en modig mann.

Han avslørte raskt at stortingsmeldingen «Barn på flukt» er et slag i luften fordi regjeringen ikke har fulgt opp sine luftige tanker med konkrete regler: - På den bakgrunn mente jeg det var viktig å få fram at man ikke kan forvente at UNEs beslutingstakere pga. stortingsmeldingen vil gi et stort antall flere barn opphold i Norge, skriver Skjeggestad i en utdyping i Dagsavisen.

Les også: Asylpolitikken endres ikke

Rundt 400 barn venter på utkastelse, til tross for at de enten er født i Norge, eller har bodd her hele livet.

Både Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen er delt på midten i denne saken.

Kilde: UDE
SV og Barne- likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen ønsker å gi asylbarna amnesti, men justisminister Grete Faremo og tunge krefter i Arbeiderpartiet sier nei.

Løsningen ble et kompromiss a la klimameldingen: SV får en symbolseier, men det skjer ingen stor omlegging av politikken.

I 2011 kom det 9.053 asylsøkere til Norge. Av disse var 2.359 under 18 år, og 858 av dem var mindreårige som kom uten sine foreldre, ifølge stortingsmeldingen «Barn på flukt».

Du kan lese meldingen her: Barn på flukt

De siste tre år har Norge uttransportert 1.780 barn - blant dem 319 enslige mindreårige, går det frem av meldingen.

På den ene siden har Norge innvandringsstopp - på den andre siden har vi forpliktet oss til å ta imot flyktninger, og underskrevet FNs barnekonvensjon som sier vi er forpliktet til «å anerkjenne, verne om og sørge for realisering av barns rettigheter».

Dette betyr at Norge er forpliktet til å legge avgjørende vekt på hva som er det beste for barnet.

- Hensynet til barnets beste må også veies opp mot andre viktige hensyn. I denne avveiningen møter vi mange dilemmaer, heter det i meldingen.

Og her kommer vi til kjernen. Justisdepartementet mener riktignok at Utlendingsnemnda i en del saker har en praksis der det «legges mer vekt på innvandringsregulerende hensyn enn hva som ble forutsatt at regelverket ble vedtatt, samtidig som praksis fremstår som lite enhetlig».

Men kritikken følges ikke opp av nye regler: - Regjeringen mener dagens regelverk om oppholdstilltallatelse til barn på grunn av tilknytning opparbeidet gjennom lang botid i Norge er hensiktsmessig, heter det.

Som plaster på såret åpner man lommeboken: - For å motivere barnefamilier til å returnere frivillig er det besluttet å øke returstøtten med kr. 10 o00 per barn.

Symboler, uforpliktende ord og 10 000 kroner i returstøtte endrer ikke situasjonen for de 450 barna som venter på utkastelse. Det er poenget til den avgående UNE-direktøren, som slår fast at regjeringen slett ikke ønsker noen liberalisering.

Om kort tid er UNE-direktør Terje Sjeggestad byttet ut, men han fortjener ros for å si rett ut at stortingsmeldingen «Barn på flukt» er tomme ord.

Dersom regjeringen virkelig vil lempe på praksis, må de følge opp meldingen med en ny lov eller en ny forskrift.

Det vil ikke justismininister Grete Faremo, og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (og SV) har ikke noe hun skal ha sagt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.