Gå til sidens hovedinnhold

Røkke tjener på innvandrere

Kjell Inge Røkke er hovedeier i Aker Solutions, som nå har ansatte fra 70 ulike land i Norge. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix.

Norges mest vellykkede industrileder har ansatt arbeidere fra 70 ulike land.

Det kommer en stri strøm av arbeidssøkere til Norge, men nesten ingen fra de kriserammede landene i Sør-Europa.

Den typiske arbeidsinnvandreren er hvit i huden, katolikk og fra Polen.

Ferske tall fra UDI viser at det i fjor kom 50.000 nye arbeidsinnvandrere til Norge.

I motsetning til hva mange innbiller seg, er ikke den «vanlige» innvandrer en muslim fra Asia eller Afrika.

Kilde: UDI

Den typiske arbeidsinnvandreren er hvit i huden, katolikk og fra Polen.

Rundt 30.000 av 40.000 arbeidsinnvandrere kommer fra EØS-landene. Det betyr at hvis man virkelig vil stanse innvandringen til Norge, så er det EØS-avtalen man må gå løs på.

Og hvis man er redd for påvirkning av norske, lutheranske verdier - så er det katolikkene man må være obs på, for å si det litt ironisk.

Men EØS-avtalen er «fredet» av de rødgrønne regjeringspartiene i denne og neste stortingsperioden.

Les også bloggen: Enig og tro til regjeringen faller

Det er et par interessante trekk i de nye tallene:

Norge bader i velstand, men arbeidsinnvandringen er konstant.

Sør-Europa har masseledighet, men nesten ingen reiser til Norge.

Vi sliter med å tiltrekke oss eksperter og folk med høy kompetanse.

Norge er et høykostland som lever i en oljefyrt økonomi, eksporter råvarer som fisk og olje - og industrivarer med høyteknologi.

Arbeidsmarkedet består av en stor offentlig sektor og rundt 700.000 på ulike trygdeytelser.

Sånn sett er det ikke underlig at vi importerer billige håndverkere fra Polen og Baltikum.

I tillegg har vi rundt 22.500 svensker (som slipper å registrere seg hos UDI og derfor er utenfor statistikken).

Disse betjener i stor grad serviceyrker som varehandel og uteliv.

Vi bruker altså vår velstand til å kjøpe utenlandske hender til å pleie oss, gjøre manuelt arbeid og stå til tjeneste.

Det store problemet er at vi ikke klarer å tiltrekke oss enda flere høyutdannede eksperter som oljenæringen skriker etter.

UDI skal ikke bare stenge grensene - de skal også legge til rette for at arbeidslivet får tilgang til utenlandsk arbeidskraft.

Et paradoks er at vi ikke klarer å tiltrekke oss høyt utdannede mennesker fra kriselandene i Sør-Europa, og integrere dem i norsk arbeidsliv.

«Kriselandene» Spania, Italia, Hellas og Portugal har rundt 120 millioner innbyggere - men bare 2.760 reiste til Norge for å søke arbeid.

Til sammenlikning kom det nesten 50 prosent flere fra Romania og Bulgaria, som bare har 30 millioner innbyggere.

Dette er for øvrig et kjent problem i EU: En av de fire frihetene er fri flyt av mennesker, men likevel fungerer ikke migrasjonen.

Folk blir værende i masseledighet i Sør-Europa, samtidig som nordeuropeiske land trenger ingeniører og andre med høy utdannelse.

Et av selskapene som klarer det, er Røkke-selskapet Aker Solutions: - Bare i Norge har vi ansatt fra omtrent 70 nasjoner. Dette er en stor styrke for selskapet, sier informasjonssjef Severin Roald i Aker Solutions til Dagsavisen.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt er enig: - Vi har et økt behov for utenlandsk arbeidskraft. Vi trenger folk med spesiell fagkompetanse. Ingeniører, helsearbeidere og håndtverkere, sier hun til avisen.

Mens det er fritt frem for 550 millioner EØS-borgere å reise til Norge, har vi innvandringsstopp mot resten av verden. Et unntak har vært spesialister, men nå avvikles denne ordningen.

Les også: Ordningen med spesialisttillatelser avvikles

Mange av "spesialistene" er sesongarbeidere som plukker jordbær og gjør annet sesongarbeid for jordbruket. Kilde: UDI

Inntil 15. januar kunne man reise til Norge hvis man var spesialist og lovet en jobb med minimum 500.000 kroner i lønn.

Dette setter arbeidsminister Anniken Huitfeldt nå en strek over: ? Det har vist seg at en økende andel av søkerne er ufaglærte og at lønnstilbudet de hevder å ha fått ikke har vært reelt. Dette er misbruk av ordningen og spesialistbestemmelsen oppheves derfor med virkning fra 15. januar, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Rundt 10.000 faglærte kommer til Norge i året - de fleste fra land som India, Vietnam og USA.

De er sikkert en trussel mot norske verdier (ironi!), men det er folk oljeindustrien skriker etter. De fleste er eksperter innen olje, gass og IT.

Ifølge UDI ansetter Universitetene i Oslo, Tromsø, Trondheim, Agder og Stavanger mange arbeidstakere fra land utenfor EØS. Det gjør også Statoil, Aker, FMC Kongsberg Subsea og endel arbeidsgivere i konsulentbransjen som Capgemini og Det Norske Veritas.

Norsk innvandringsdebatt handler ofte om å stenge grensene og bekymring for norsk kultur. Den burde i større grad handle om hva slags innvandrere vi ønsker og trenger - og hva vi gjør for å skaffe oss dem.

Om de er en trussel mot norske verdier, så er de åpenbart en styrke for norsk verdiskapning.

Bare se på Kjell Inge Røkke!

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant