I samarbeid med Amedia har Nettavisen gjennomført en landsomspennende undersøkelse om seksuell trakassering. Vi har også bedt om personlige historier, og har mottatt over 8.000 svar.

Idéen var å undersøke om #metoo er et fenomen blant journalister og kulturpersoner i større byer, eller om det er snakk om et fenomen som preger hverdags-Norge.

Den journalistiske dugnaden for å avdekke fenomenet har foreløpig resultert i flere hundre artikler og oppslag i aviser over hele landet.

Funnene er entydige: Seksuell trakassering foregår i alle bransjer og i alle samfunnssektorer. Både kvinner og menn blir rammet, men kvinner oppgir oftere at de har vært utsatt for seksuell trakassering av ledere - og at det har fått negative konsekvenser for dem å si nei.

Når 46 aviser over hele landet får den samme overveldende responsen, så viser det at #metoo har bidratt til bevisstgjøring om at plagsom adferd har fått dominere mange arbeidsplasser og sosiale møteplasser.

Det lar seg ikke bagatellisere som håpløs sjekking på julebord og jobbfester når en av tre oppgir at de har opplevd seksuelle krenkelser.

Her kan du se litt av det avisene har publisert:

I den grad det er oppmuntrende trekk, så er det at den «klassiske» formen for seksuell trakassering - ledere som misbruker sin stilling - viser tegn til å bli redusert. Det er faktisk relativt få unge arbeidstakere som har opplevd det - mens det er en mer utbredt opplevelse blant arbeidstakere mellom 40 og 60 år.

I dag feirer vi den internasjonale kvinnedagen. Den har legitimitet så lenge det finnes systematiske kjønnsforskjeller som skyldes bevisst eller ubevisst diskriminering. Norge har kommet langt i likestilling, men vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked.

I år er det likevel #metoo som vil prege 8. mars, og med god grunn. Selv om både menn og kvinner blir seksuelt trakassert, så rammer det flest kvinner. Noe kan gjøres med lovgivning, men det aller viktigste er vår felles bevisstgjøring.

Etter #metoo vil ingen arbeidsgivere slippe unna å ha en beredskap. Ingen som trakasserer andre seksuelt kan påstå at de ikke forstår hvordan handlingene kan forsure og ødelegge. Ingen kolleger kan lukke øynene, og de som utsettes for seksuell trakassering har vesentlig større mulighet til å bli hørt.

God 8. mars!

Hva mener du? Er du overrasket over at 1/3 oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, og er det et samfunnsproblem du er bekymret for?