Bloggerne Gunnar Tjomlid og Trude Helén Hole er uenige, og støttespillerne deres (fra begge sider) vil at Nettavisen innfører munnkurv på motparten.Bloggeren Gunnar Tjomlid har fått en storm av reaksjoner etter å ha tenkt høyt rundt lovforbudet mot barnepornografi. Men ytringsfrihet er til for å verne kontroversielle meninger.

Denne helgen har det vært fullt fyr på Facebook og i bloggverdenen.

To bloggere som Nettavisen har et kommersielt samarbeid med står på hver sin side:

Trude Helén Hole går hardt ut i sin blogg: Gunnar Tjomlid bagatelliserer voldtekt av barn

Men Gunnar Tjomlid slår tilbake:

En historie om sitatfusk og løgner - del 1

En historie om sitatfusk og løgner - del 2

Og tilhengere av henholdsvis Trude Helén Hole og Gunnar Tjomlid skriker om at Nettavisen bør innføre munnkurv på motparten.

Det mange overser er at bloggverdenen er slik at Hole og Tjomlid redigerer sine egne blogger.

Begge er med på Nettavisens automatiserte oversikt over nye blogginnlegg, men ut over det hverken kan eller vil Nettavisen redigere bloggene.

Min oppfatning er dessuten at begge er innenfor norsk lov, som gir vide rammer for subjektive ytringer - heldigvis.

  • Gunnar Tjomlid er i sin fulle rett til å drøfte om lovforbudet mot å besitte barnepornografi virker etter hensikten.
  • Og Trude Helén Hole har en like selvsagt rett til å mene at en slik nyansering bagatelliserer voldtekt av barn.

Hvis vi skjærer oss igjennom kruttrøyken (som ligger tett), er de ikke så grunnleggende uenige.

Både Tjomlid og Hole vil bekjempe produksjon av barneporno, eller det som i Straffeloven bedre karakteriseres som «fremstilling av seksuelle overgrep mot barn».

Det de konkret er uenige om er forbudet mot å ha slikt materiale.

Såvidt jeg forstår Tjomlid, så mener han at tegninger bør unntas fra loven.

Poenget er at en tegning (eller en tekst) kan produseres uten at det har vært et overgrep mot et barn.

Motargumentet er at en slik tegning kan påvirke potensielle overgripere til å utføre overgrep.

Dette er naturlig nok en følelsesladet diskusjon som har avfødt et enormt engasjement.

Hole har mer enn 1.600 «likes» på sin blogg, mens Tjomlid har svært mange støttespillere som mener at han er utsatt for en heksejakt basert på direkte sitatfusk.

Min oppfatning er at barnepornografi er et misvisende og ufarliggjørende begrep.

Bilder og video av barn som utsettes for seksuelle overgrep er ulovlig å fremstille, omsette og besitte, og brudd straffes med bøter og fengsel inntil 3 år.


Det er under 10 år siden denne loven ble vedtatt. Kilde: Lovdata.

Men det må være lov å problematisere om det er riktig å rettsforfølge personer som eier tegninger eller tekster - altså fiksjon - som ikke er produsert som et overgrep mot et barn.

Tjomlid er ikke for barneporno, men ønsker å lufte et radikalt forslag i kampen mot barneporno (se faksimile).

Han mener at politiets ressurser bør brukes mot de som filmer og produserer seksuelle overgrep mot barn - ikke de som har tegninger.

Den reelle diskusjonen er om slike skildringer fører til flere overgrep eller ikke.

Nettavisen ønsker å bidra til samfunnsdebatten ved å åpne for friske meninger.

Vi eier Blogg.no, som er den tekniske plattformen for nær 900.000 bloggere.

Vi har også et annonsesamarbeid med mange bloggere, uten at vi er enige i alt de skriver.

Hole og Tjomlid er uenige, selv om begge har et annonsesamarbeid med oss.

Ytringsfrihet betyr å tolerere at andre har helt andre meninger enn deg selv, og at det aller farligste er å forby ytringer fordi de er støtende eller kontroversielle.

Det betyr også at vi må tåle engasjement, temperatur og karakteristikker.

Men når røyken letter, er det mitt håp at diskusjonen går fra personutskjelling og over til sak.

Det gjelder ikke minst de som hakker løs i kommentarfeltene til begge bloggerne uten å forsøke å forstå hva motparten mener.