RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Gunnar Stavrum

Sier nei til flere flyktninger

 

 

Kommunalminister Jan Tore Sanner ser ut over Karasjok kommune. De siste tre årene er kommunen bedt om å bosette totalt 60 flyktninger, og har svart med null. (Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

 

Mens 5.200 flyktninger sitter på mottak og Stortinget har vedtatt 8.000 ekstra flyktninger fra Syria, sier mange kommuner nei til å bosette dem.

Flyktninger og innvandring blir en brennhet sak i årets kommunevalg.

Årsaken er at det er store forskjeller på statens vilje til å ta imot flyktninger og kommunenes evne/vilje til å bosette dem.

Så lenge staten ikke vil tvinge kommunene, kan kommunene si nei eller rett og slett nekte å svare.

 

NB: Meningsmålingen over kan være lite representantiv for hva folk flest i Norge mener. Utvalget er skjevt, og dessuten blir resultatet påvirket av at bare de som ønsker å stemme, avlegger stemme.  

Den siste oversikten fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at under halvparten av kommunene sier ja til å ta imot alle de blir spurt om.

  • I 2014 tok kommunene imot nær 3.200 færre enn de ble bedt om.
  • I 2015 tar kommunene imot nær 1.500 færre enn de er anmodet om.
  • I 2016 ligger kommunene an til å ta imot 3.200 færre enn staten ønsker.

På disse tre årene har altså kommunene latt være å bosette 7.900 flyktninger - til tross for anmodningen fra IMDI.

Private drivere av asylmottak, sier derimot ja - og tjener gode penger på statens regning.

Les bloggen: Søkkrik på asylmottak

Resultatet er at flyktningene hoper seg opp på langvarige opphold på asylmottak, uten å komme igang med sitt nye - og forhåpentligvis produktive - liv i Norge.

Sjekk hvordan det ligger an i din kommune: Bosetting av flyktninger 2014-2016

Det ser mørkt ut for 2015 også fordi det i praksis blir færre bosettinger enn kommunene offisielt har vedtatt.

Grafikken under viser at under halvparten av kommunene sier ja til alle flyktningene.

Resten sier nei, lar være å svare, eller tar imot færre enn anmodet.

 

(Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

For å oppsummere:

  • Staten sier ja til mange tusen flere flyktninger enn kommunene vil ta imot.
  • Flyktningene hopes opp på private asylmottak og gjør eierne til millionærer.

Man må nesten være politiker eller byråkrat for ikke å se galskapen i dette systemet.

Dessverre er det et symptom på lite handlekraft og styring mellom ulike offentlige nivåer.

Hva må gjøres?

Enkelt og greit må antallet flyktninger som slipper inn i Norge tilsvare antallet kommunene sier ja til å bosette. Et sted må de bo. Enten må staten senke sine ambisjoner, eller så må de øke tilskuddet til kommunene, slik at flyktningbosetting blir mer attraktivt.

Siste utvei er at staten bruker tvang og pålegger hver kommune å ta sin andel.

Hva mener du staten bør gjøre for å få kommunene til å bosette flyktninger? (Vær saklig - sporer diskusjonen av, må vi erfaringsmessig stenge kommentarfeltet).