*Nettavisen* Nyheter.

Skattefelle for eldre i dyr bolig

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Utvalgsleder Hans Henrik Scheel ser et fristende skatteobjekt i boligprisene. Innfelt boligprisindeksen siden 1992. (Foto: Statistisk sentralbyrå).

Norske skattereformer gjennomføres ved å «smøre» med lettelser. Uten myk overgang, vil Scheel-utvalgets råd bli en skattefelle for pensjonister med dyr bolig.

Klokken ti i formiddag legger skatteutvalget til Hans Henrik Scheel frem sin innstilling.

Lekkasjene tyder på følgende:

  • Skatt for selskaper senkes fra 27 til 20 prosent.
  • Det innføres en nasjonal skatt på eiendom.
  • Utleie av bolig blir skattepliktig inntekt.
  • Rentefradraget på lånerenter forsvinner.

Av dette kan vi slutte at skatt på lønnsinntekt skal ned, mens skatt på eiendom - og dermed formue - skal opp.

De store taperne blir folk som har tatt opp store lån for å kjøpe bolig - og dem som har stor boligformue, men lav inntekt (typisk eldre mennesker).

All praksis tilsier at en skattereform neppe blir et sjokk for det brede lag av velgerne.

Så de som tror dette blir innført øyeblikkelig, kan slappe av.

Scheel-utvalget ble satt ned av den rødgrønne regjeringen i 2013, og forslag om å heve formueskatten igjen er i strid med den nåværende regjeringen.

Forslagene skal kvernes på i de politiske partiene, og det vil gå mange år før forslagene kan vedtas i Stortinget.

Hvis forslagene skal gjennomføres, vil presseoppslagene handle om alle som taper.

Vi vil få oppslag om unge, nyetablerte som har store boliglån og som kan miste fradraget på gjeldsrentene.

Eller gamle enker som sitter igjen i det verdifulle barndomshjemmet de har bodd i hele livet - og som den nå må selge.

Lekkasjene fra Scheel-utvalget tyder på at dette er sosialøkonomenes festdag.

Makroøkonomer mener at skatt ikke skal friste investorer til å sette pengene i eiendom, fremfor andre - og mer samfunnsmessig lønnsomme - investeringer.

Fradrag for gjeldsrenter, kunstig lave skattemessige eiendomsverdier i formueskatten, skattefri utleie av deler av boligen, og skattefri gevinst ved salg er ordninger mange økonomer er imot.

De har rett i teorien, men det er verre å gjennomføre i praksis.

For politikk er ikke økonomisk teori.

Politikk handler om at velgere flest skal få det som de vil. Og trygghet i å eie egen bolig står høyt på listen for velgere flest. Derfor vil politikerne aldri tørre å gå så langt som Scheel-utvalget anbefaler.

Norge kommer neppe unna å senke selskapsskatten til 20 prosent, slik nabolandene våre har gjort.

Da vil man samtidig måtte senke inntektsskatten for norske lønnstakere for å unngå skatteplanlegging og tilpasninger.

Regningen for dette blir rundt 80 milliarder kroner i inntektstap for staten.

Å ta igjen alt dette med en nasjonal eiendomsskatt blir svært krevende uten å få store oppslag om pensjonister som vil bli ruinert om ikke de selger barndomshjemmet.

Ingen regjering vil overleve forslag om å øke eiendomsskatten med 80 milliarder kroner.

Derfor vil Scheel-utvalgets innstilling ende som en pil i en retning - og politikerne vil bruke flere år på å gå forsiktige skritt i den retningen utvalget peker.

#Scheel #Skattereform #Eiendomsskatt #Inntektsskatt #Inntekt #SSB #Stortinget #Stavrum #Nettpåsak

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag