*Nettavisen* Nyheter.

Skattejakt på boligformuen din

Først kom han med målbåndet - neste besøk blir fra skattefuten.

Boligen din er verdt flere millioner kroner mer enn det som står i selvangivelsen. Vil du ha en god eller dårlig nyhet?

Statistisk Sentralbyrå har målt og regnet og funnet ut at norske boliger tilsammen er verdt nær 3.600 milliarder kroner.

Det er rundt fem ganger mer enn det som står i selvangivelsen.

  • Den gode nyheten er at vi er rikere enn vi tror.
  • Den dårlige nyheten er at vi får høyere skatt.

Sentralbanksjefen pleier å si at man setter opp eller ned renten med små skritt. Det samme er tilfelle for overgangen til mer boligskatt.

Politikerne benekter at det er planen. Men man skal være temmelig godtroende hvis man tror at tvangsmåling av alle boliger og nye anslag for hva de er verdt, ikke før eller senere gir høyere formue- og boligskatt.

Dette har også vært en årlig slager for Statistisk Sentralbyrå.

2010: 3 600 milliarder i boligformue

2009: Dyre boliger har lav ligningsverdi

2006: Dyre boliger har lav ligningsverdi

2001: Dyre boliger har lav ligningstakst

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
I snitt «bor» hver nordmann for 720.000 kroner. En gjennomsnittelig familie på fire har en bolig til 2,9 millioner kroner. Til nå er denne formuen beskattet med noen få promille.

Spørsmålet er hva vi kan forvente.

I dag er boligen et skatteparadis. Nordmenn har cirka 2.000 milliarder kroner i gjeld på boligen. Med vanlig rente gir det 80 milliarder kroner i året i rentefradrag, eller 22,4 milliarder kroner i spart skatt.

Gevinsten av å selge egen bolig er normalt skattefri. Den jevne nordmann låner penger, trekker fra rentene, og selger boligen med skattefri gevinst - for så å reinvestere i dyrere bolig og fortsette spiralen.

Økonomer misliker dette fordi det fører til at vi overinvesterer i bolig, og fordi det kan skape en boligboble. Både rentefradrag og skattefri gevinst har vært en torn i øyet på mange økonomer.

Men slapp av - de reglene vil aldri en politiker som håper på gjenvalg røre.

Derimot er det mindre farlig å øke boligskatten i små skritt.

Fratrukket gjeld er boligformuen 1.600 milliarder kroner. Hvis man skal betale normal formueskatt på 1,1 prosent, blir det 17,6 milliarder kroner i økt skatt årlig - fordelt på landets 3,9 millioner skattytere.

I snitt blir det 4.500 kroner per skattyter.

Annonsebilag