I dag er det lang fredag for Knut Arild Hareide, og det er tvilsomt om lørdag morgen slukker sorgen - uansett utfall.

Når det ekstraordinære landsmøtet starter i dag, er 99 kandidater sendt fra sine fylkeslag til Gardermoen for å stemme for at Kristelig Folkeparti skal innlede forhandlinger om å gå inn i den borgerlige regjeringen til Erna Solberg.

Delegatene er valgt for å representere viljen til medlemmene i fylkene de er utsendt fra. Ifølge flere observatører ligger Knut Arild Hareides håp i at det skal være skriftlig avstemning. Håpet er altså at flere delegater skal bryte en av de grunnleggende verdiene hele partiet bygger på - nemlig ærlighet.

Det er altså ikke landsmøtet som velger Hareide, det er eventuelt partilederen som gjør et valg.

Hvis det skulle skje, skal altså «verdipartiet» Kristelig Folkeparti gå inn i regjering tuftet på at man har overtalt flere av delegatene til å bryte avtalen med sitt eget fylkesparti.

Når det må skje i hemmelighet, så viser det samtidig hvilket grunnleggende brudd det er på verdier vi alle setter høyt - som ikke å lyve, og våge å stå for det man tror på.

For delegatene må det ha vært noen brutale dager, der de er utsatt for hardt press og påvirkning for å få dem til å bryte det moralske prinsippet om å stemme i tråd med mandatet de har fra fylkespartiene.

I innspurten er Knut Arild Hareides lederposisjon forsøkt kastet inn i spillet som en joker, men dagens valg handler ikke om partilederens fremtid.

Det ekstraordinære landsmøtet skal ikke velge ny partileder, Hareide er valgt frem til landsmøtet i Stavanger i 2019, og har også svart at han stiller til gjenvalg, ifølge Bergens Tidende.

Det ekstraordinære landsmøtet i dag skal ikke velge partileder, men ta stilling til et konkret forslag om å gå inn i regjering. Dette harmonerer med det Hareide selv sa ved starten av prosessen - nemlig at han ville gi sitt råd, men lytte til det partiet bestemmer.

Så er det opp til Knut Arild Hareide å bestemme seg for hva han da gjør. Det er altså ikke landsmøtet som velger Hareide, det er eventuelt partilederen som gjør et valg.

Nettavisens blogger Kjell-Magne Rystad har sett på landsmøtedelegatene ville vært sammensatt om alle KrF-medlemmene fikk bestemme direkte, og ikke via lokallag, fylkeslag og til slutt ekstraordinært landsmøte.

Rystads beregning viser at da ville de blå ville hatt enda større flertall, med 110 mot 80 røde stemmer.

Blant KrFs velgere er det full splittelse, og der har oppslutningen falt dramatisk i tre ulike meningsmålinger etter at Knut Arild Hareide anbefalte venstresving:

VG, 4. oktober: Sjokkmåling for høyresiden: KrF-velgere vil ha Støre-regjering

Nettavisen, 17. oktober: Ny måling viser mindre støtte til KrF-lederen

TV 2, 1. november: KrF-velgerne er dypt splittet

På disse gallupene, som riktignok ikke er helt like, har oppslutningen for det røde alternativet sunket fra VG (75 prosent), via Nettavisen (56 prosent) og til TV 2 (42 prosent).

Skal vi tro målingene, som har stor feilmargin, har støtten til Jonas Gahr Støre-alternativet falt som en stein fra 4. oktober til nå.

I dag er det opp til de 195 delegatene på den lange fredagen på Gardermoen å stake ut kursen fremover, ikke bare for Kristelig Folkeparti, men for regjeringen og dermed landet. Å gjøre det til et spørsmål om Knut Arild Hareides fremtid er meningsløst.

Hva mener du? Er det viktig eller ikke viktig om Knut Arild Hareide fortsetter som partileder for Kristelig Folkeparti?