Gå til sidens hovedinnhold

Skjønnmaler trygde-Norge

NHO-toppene John G. Bernander og Kristin Skogen Lund forsøker å få statsminister Jens Stoltenberg til å se lyset. Foto: Scanpix.

Når 750.000 i arbeidsfør alder står utenfor arbeidsmarkedet, er det et stort problem. Verken svartmaling eller skjønnmaling er løsningen.

Etter NHOs årskonferanse har det blitt en heftig debatt om organisasjonen svartmaler med sin frykt for «velferdsfellen».

Både LO-leder Roar Flåthen og statsminister Jens Stoltenberg mener at NHO overdriver.

De har selvsagt rett i at Norge har høy sysselsetting og at 3 av 4 er i arbeid.

Men 750.000 som ikke er i arbeid, er uansett et høyt tall. Vi har overveldende forskning for at det er farlig å havne utenfor.

Om ikke lenge har vi flere utenfor yrkeslivet enn LO har medlemmer. Det sier noe om størrelsen på problemet.

NHO advarer mot tre bølger: Eldrebølgen, trygdebølgen og innvandringsbølgen.

AUF svarer med å ville løse velferdsutfordringene med høyere skatt.

Les også bloggen: Skattefellen klapper igjen

Svakheten med diskusjonen på konferansen er at den ble en beskrivelse av problemet, men uten gode forslag til hvordan vi skal få så mange som mulig av de 750.000 mest mulig inn i arbeidslivet.

Jeg er overbevist om at følgende må til:

  • Det må alltid lønne seg å arbeide for alle, uansett om de går på trygd.
  • Vi må fortsette linjen med delvis sykemelding og delvis uføretrygding.
  • Staten må innføre støtteordninger som gjør det lønnsomt å ansette folk som ikke er 100 % friske.

I tillegg til dette må vi se på tersklene for å komme inn i arbeidslivet. Den skumleste utviklingen er det økende antallet av unge som faller utenfor eller som blir uføre. Dette henger sammen med at så mange som en av tre ikke fullfører videregående skole.

Vi må akseptere at personer uten utdannelse får dårlig betalte jobber med ubekvem arbeidstid fordi terskelen må være så lav som mulig.

En spesielt utsatt gruppe er innvandrere, og barn av innvandrere. Denne gruppen har betydelig lavere yrkesdeltakelse enn andre.

Her tyder mye på at barnehagen er viktig, og at kontantstøtten virker mot sin hensikt fordi det lønner seg å holde barna og mor hjemme. Følgen er dårlig integrering og svake norskkunnskaper - og etterhvert problemer med skole og yrkesliv.

Obligatorisk barnehage for de eldste barna er en overmoden reform.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping