Spetalens kapitalisme

Investor Øystein Stray Spetalen vil tilbake til den rene kapitalisme. Foto: Morten Holm, Scanpix.

Milliardær Øystein Stray Spetalen vil ikke fjerne kapitalismen. Han vil tilbake til den rene kapitalisme uten politikere og overbud.

Når statsminister Jens Stoltenberg er glad over Spetalens utspill, så kan han umulig ha lest hva Spetalen egentlig mener.

Her kan du lese Stoltenbergs kommentar: - Det er Spetalen som er blitt enig med oss

Eller støtter Stoltenberg massive kutt i de vestlige velferdsstatene, mer næringslivsvennlig politikk og at "kapitalismen må tiltake til sin grunneksistens"?

Debatten etter Spetalens artikkel har sporet helt av etter at Dagens Næringsliv slo den opp med tittelen Varsler slutten på kapitalismen.

Faksimle: Dagens Næringsliv

Det er i beste fall en misforståelse av hva Øystein Stray Spetalen skriver. Investoren vil ha slutt på statlige redningsaksjoner og på at kortsiktige medier og velgere får politikerne til å drive overbudspolitikk. Det betyr ikke at han har blitt sosialist, langt derifra.

Det Spetalen ønsker er en ren kapitalisme uten at staten og politikerne blander seg inn.

- Kapitalismen må tilbake til sin grunneksistens. Hoveddelen av produksjonsmidlene må eies av kapitalister. Ikke børsspekulanter med andres penger.

Investoren ønsker politikere som setter tæring etter næring, og mener at land som Hellas, Spania, Portugal, Italia og Irland har levd over evne - med "kostbare velferdsmodeller som statsfinansene ikke kan bære".

Konsekvensen er kraftige kutt i velferdsstatene slik at landene ikke må låne penger for å gjøre opp regningen.

Spetalen advarer mot land med svake utdannelsessystemer og en vareproduksjon som er utkonkurrert av lavkostland i Asia. Det skulle ikke forundre meg om han vil ta med fastlands-Norge i den beskrivelsen.

- Utviklingen er ikke over. Den har knapt startet. Innbyggerne i mange europeiske land vil oppleve at levestandarden forverres. År for år, mener Spetalen.

Uten oljeinntektene ville denne beskrivelsen passet godt på Norge.

Også på et annet punkt er Spetalen sterkt uenig med høyresiden i Arbeiderpartiet:

- Det er helt forferdelig for et rikt land som Norge å komme inn i EU. Heldigvis, og jeg sier heldigvis, er vi ikke med i EU, sier Spetalen i et påfølgende intervju med Dagens Næringsliv.

En rimelig tolkning av Spetalens innlegg er et oppgjør med de vesteuropeiske blandingsøkonomiene, med dyre velferdsordninger og statlige redningsaksjoner. Spetalen kritiserer ikke det frie marked, men politikernes innblanding. Han vil at politikerne skal la bankene gå konkurs.

Spetalens innlegg mot finanspakker og statlige redningsaksjoner.

- Statslederne må slutte å ta telefonen fra grådige investeringsbanker. Det er det viktigste. Dørene må lukkes. Og låses, skriver Spetalen.

Nøyaktig hva Spetalens løsning er, fremgår ikke av artikkelen. Den er først og fremst et angrep på politikere som bruker for mye penger, og som redder grådige ledere i finansnæringen med milliardpakker.

Konsekvensen må være politikere som fremmer verdiskaping og som vedtar velferdsordninger landene har råd til. Det betyr massive kutt i en rekke land i Europa.

Dersom man skal tillate banker å gå overrende, kan man få en dominorekke hvor hele finansnæringen faller. Det er uklart om Spetalen mener at også innskytere bør tape penger (det vil være konsekvensen av en ren kapitalisme).

Kort sagt er konsekvensen av Øystein Stray Spetalens innlegg at vi må la huset brenne ned, for å bygge det opp solid fra bunnen, stein på stein.

Det er stikk i strid med hva den rødgrønne regjeringen til nå har stått for med sitt gullkort til finansnæringen og støtte til internasjonale redningsaksjoner for å stabilisere banksystemet i finanskrisen. Det er også lite i det reviderte nasjonalbudsjettet som viser vilje til massive kutt i velferden her i landet.

Så investor Øystein Stray Spetalen har overhodet ikke blitt enig med de norske sosialdemokratene, slik statsminister Jens Stoltenberg tror.

Eller er det den rene kapitalisme som er de rødgrønnes neste fanesak?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.