Det er en dramatisk og utrolig historie som når rulles opp på Nasdaq-børsen i New York. Sentralt står den hemmelighetsfulle norske investoren Einar Aas fra Grimstad.

Svært få har visst mye om investorens forretninger, ut over de årlige oversiktene over landets rikeste personer. Det finnes nesten ikke offentlige bilder av mannen, som altså har vært søkkrik og anonym.

Nå er det game over.

I en kort uttalelse bekrefter Einar Aas at har hatt hatt enorme personlige tap og står foran en mulig personlig konkurs. Nasdaq har lagt ned forbud mot at han får handle mer på børsen.

Detaljene er ennå ikke kjent, men den norske investoren har handlet i derivater i elektrisitetsmarkedet. Dette er instrumenter som gjør det mulig å tjene - eller tape - mange hundre ganger mer enn endringene i strøm-prisen.

Årsaken til de enorme tapene er ekstreme markedsbevegelser i det norske og tyske energimarkedet.

Foreløpig ser det ut som om Einar Aas tapte penger på veddemål om prisforskjeller mellom det tyske og norske elektrisitetsmarkedet. Ifølge Financial Times veddet Aas på at prisforskjellen skulle krympe, men i stedet økte de til 17 ganger mer enn normale nivåer.

I dag sendte Einar Aas ut følgende pressemelding:

Mandag 10. september var det ekstraordinære prisendringer i det nordiske og tyske kraftmarkedet. Jeg har hatt for stor posisjon i forhold til likviditeten i markedet og i løpet av mandagen ble de siste 350 millionene av mine frie likvide midler overført. Dette var ikke tilstrekkelig til å dekke tapet og tirsdag ble jeg derfor satt under administrasjon av Nasdaq- børsen. Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs

Etter tapene på mandag, ble Einar Aas presset til å legge mer penger på bordet for å dekke meglernes potensielle tap. Da han ikke kunne skaffe mer penger, offentliggjorde Nasdaq at han var fallitt. Tapene skal være på rundt 1,3 milliarder kroner - inkludert rundt 350 millioner kroner som han klarte å skaffe til veie i et desperat forsøk på å unngå konkurs.

Det store spørsmålet nå er om Grimstad-traderen, som begynte sin karriere i Agder Energi, vil dra flere med seg. Til nå har Nasdaq tapt reservene børsen hadde lagt opp for å beskytte kundene mot slike hendelser.

I løpet av de neste to døgnene vil store banker og energitradere som Morgan Stanley, UBS og Equinor (tidligere Statoil) få krav fra Nasdaq om å betale for børsens tap.

Her er bakgrunnen: Wikipedia om Einar Aas

Ved ligningen i 2016 hadde Aas en skattemessig nettoinntekt på over 830 millioner kroner, og en formue på 2,1 milliarder. Ifølge Agderposten har han kjøpt verdifulle eiendommer langs sjøen i Grimstad og på Tjuvholmen i Oslo - totalt ar det snakk om 3-400 millioner kroner i eiendom i Norge og Spania.

For Einar Aas er dette selvsagt en personlig tragedie, og det er ingen mistanke om noe uregelmessig eller kriminelt. Det handler rett og slett om investeringer - eller veddemål - som gikk galt. Sannsynligvis er det ingen i norgeshistorien som har gått raskere fra å være milliardær til å tape alt.

For Grimstad kommune er konkursen dramatisk. Så sent som i 2016 betalte Aas inn over 200 millioner kroner i skatt, og nå er det slutt. Når formannskapet møtes i morgen, vil rådmann Tone Marie Nybø Solheim orientere politikerne om konsekvensene av konkursen for kommuneøkonomien.

Konkursen får altså ikke bare følger for Einar Aas personlig, men også for de offentlige tilbudene til Grimstads befolkning. Sånn sett er det en påminnelse om at investorer (som ofte får kritikk) bidrar solid til fellesskapet når det går bra.

I ettertid vil det bli stilt spørsmål ved Nasdaq-børsens sikkerhetsnett når en enkelt trader er i stand til å forårsake så store tap at nesten hele støtputen har gått tapt, og andre medlemmer må presses til å legge nye penger på bordet.

Hva mener du? Er det uvirkelig at det er mulig å tape over en milliard kroner på kraft-veddemål, eller er du ikke særlig forbauset?