Med 30.000 nei-stemmer kjemper fylkespolitikere og byråkrater i Finnmark en innbitt kamp for å bli landets aller minst folkerike region.

Hvis det lykkes å snu Stortinget, vil et flertall blant 1,4 prosent av landets befolkning avgjøre hvordan regionene i Norge skal deles opp. Vi snakker altså om en gruppe som er færre enn innbyggerne i St. Hanshaugen bydel i Oslo.

Jeg var i går i en debatt med nei-sidens general Wenche Pedersen. Hun er tidligere fylkesrådmann, har drevet en privat bedrift med store offentlig tilskudd fra samme fylkeskommune, og er nå gruppeleder for Vadsø Arbeiderparti.

Ifølge Pedersen er jeg og andre som er uenig med #finnmarksomegenregion arrogante bedrevitere som sitter på kontor i Oslo.

Det er uklart hvorfor det gir større innsikt å sitte på kontor i Vadsø som Wenche Pedersen gjør. Men det interessante er å se hvordan det går med Finnmark under styret til Wenche Pedersen og de andre lokalpolitikerne.

Her kan du se og høre innslaget: Dagsnytt18

Det ferske kommunebarometeret til NHO plasser Finnmark helt på bunn på næringsliv, kompetanse og kommuneøkonomi. NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Med noen få unntak som Alta og Hammerfest, ser det mørkt ut i mange av kommunene i Finnmark.

Vi kan fortsette med statsbudsjettet.

I fjor fikk Finnmark-kommunene og Finnmark fylkeskommune over fire milliarder kroner i overføringer fra staten for å holde hjulene i gang. Finnmark får nesten dobbelt så mye penger per innbygger som folk i resten av landet.

Her er tallene: Overføringer til fylker og kommuner

Som det heter i budsjettet: Pengene vil være på mottakers konto følgende datoer: 3. januar, 1. februar, 1. mars, 5. april, 3. mai, 1. juni, 5. juli, 6. september, 4. oktober, 1. november.

Finnmark fylkeskommune, med 76.000 innbyggere, får nesten like mye penger som Vest-Agder fylkeskommune, med 187.000 innbyggere.

Dessverre er Finnmark helt på bunn når det gjelder skatteinntekter. Ifølge KommuneProfilen står Finnmark for 0,7 prosent av landets samlede skatteinnbetaling - omlag halvparten av hva fylket skulle betalt for å ta sin del av det offentlige spleiselaget i forhold til folketallet.

Tanken med regionreformen er å avvikle dagens fylkeskommuner, og etablere regioner med minst 275.000 innbyggere som kan overta oppgaver som i dag drives av staten.

Troms og Finnmark vil være store nok samlet til å bli en slik region.

Dersom Finnmark blir en egen region, vil den være 1/4 av nødvendig størrelse, og da vil også Tromsø bli dømt til en tilsvarende skjebne. Dette handler altså ikke bare om Finnmark, men også om Troms.

Ser man på norgeskartet, er Troms det eneste fylket Finnmark kan slå seg sammen med. De siste 20 årene har Finnmark ligget i bunn på befolkningsvekst, og nå har byen Tromsø omtrent like mange innbyggere som hele Finnmark fylke.

Sett fra et kontor i Oslo er det rimelig opplagt at Tromsø må være hovedstad i den nye regionen, men verden ser altså annerledes ut fra et kontor i Vadsø.

Men på et sted er Finnmark aller beste, og det er i offentlig virksomhet. De 76.000 innbyggerne i fylket holder seg 19 kommuner, altså et gjennomsnitt på 4.000 innbyggere per rådmann, ordfører og rådhus.

Av drøyt 35.000 sysselsatte i hele Finnmark, er over 15.000 ansatt i offentlig forvaltning.

Mens fylket kjemper med nebb og klør for å bli en egen region, så ble det bare en kommunesammenslåing (Hammerfest og Kvalsund fra 2020) som resultat av kommunereformen.

Det er altså lite som tyder på at politikere og byråkrater gjør noe særlig for å rasjonalisere og lage større, og mer slagkraftige, enheter. Sånn sett passer #finnmarksomegenregion godt inn i bildet.

Så da går vel alt bra helt i nord?

Vel. Finnmark (og Østfold) ligger på bunn i sysselsetting, men er overrepresentert i uføretrygd. I kommuner som Hasvik, Lebesby og Kvalsund er 1/6 av den voksne befolkningen uføre. Fylket ligger helt i toppen på nye mottakere av uføretrygd som andel av den uføre befolkningen.

Sett fra et kontor i Oslo er det relativt opplagt at noe må gjøres, men virkeligheten ser altså annerledes ut fra et kontor i Vadsø.

Albert Einstein definerte en gang galskap på denne måten: «Definisjonen på galskap er å gjøre de samme tingene om og om igjen, men forvente forskjellig resultat».

Hvis Stortinget lar seg presse av 30.000 nei-stemmer i Finnmark, er det en seier for galskapen.

Hva mener du? Har Finnmark nok folk til å være en egen region? Og bør 30.000 nei-stemmer i Finnmark være nok til å overprøve Stortinget?