Stoler ikke på velferdsstaten

Stadig flere kjøper private ytelser fordi de ikke stoler på sikkerhetsnettet til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Ilja C. Hendel

Hull i velferdsstaten gjør at stadig flere kjøper private sikkerhetsnett.

Stadig flere bedrifter kjøper sine ansatte forbi de offentlige behandlingskøene. Ifølge Finansnæringens Fellesorganisasjon er nå 132.000 nordmenn dekket av slik privat behandlingsforsikring.

I praksis betaler disse bedriftene dobbelt for sine ansatte. Først skatter og avgifter som alle andre, og deretter ekstra for å slippe unna de offentlige helsekøene.

Stadig flere tegner behandlingsforsikring for å kjøpe seg forbi de offentlige helsekøene. Kilde. Finansnæringens Fellesorganisasjon

For venstresiden vil det bli et problem hvis de som betaler den største regningen i velferdsstaten får dårlige ordninger, og må lage sine private velferdsordninger.

Sykelønn er et slikt eksempel. Uansett hvor mye du tjener, så betaler du trygdeavgift på 7,8 prosent. Men blir du syk, er det et tak på ytelsen du får igjen. Grensen er 6G, eller 454.000 kroner. For mange er det romslig. For andre familier vil det være økonomisk krise. De aller fleste har hus, hytter, gjeld og forbruk som står i stil med inntekten.

De færreste kan omstille seg på kort tid, og dette er spesielt vanskelig ved alvorlig sykdom, hvor mange familier får enda mer å håndtere.

Derfor tegner stadig flere sykelønnsforsikring, eller sikrer seg avtale om at arbeidsgiver skal betale full lønn under sykdom.

Enda dårligere er sikkerhetsnettet ved arbeidsledighet og permitteringer. Der er maksimal utbetaling fra NAV 283.200 kroner i året - før skatt. For svært mange familier er det et nærmest fiktivt sikkerhetsnett, og mange vil få store økonomiske problemer nesten umiddelbart.

Derfor dukker det nå opp forsikringer som betaler regningene dine dersom du mister jobben i en periode.

Nå kan det innvendes at det ikke kan være statens oppgave å løse alle problemer for alle.

I neste omgang vil de spørre hvorfor de skal spleise på en velferdsstat som ikke gir dem økonomisk trygghet.

Det er greit nok, men over tid vil velferdsstaten forvitre hvis de som betaler mesteparten av gildet forstår at sikkerhetsnettet har store hull for dem selv.

Tidligere statsminister Kåre Willoch var opptatt av akkurat dette i diskusjonen om såkalt behovsprøvd barnetrygd, eller sagt på en annen måte: Ingen barnetrygd til dem som betaler mest til spleiselaget. Det kan virke meningsløst å gi barnetrygd til en millionær, men Willoch er redd for oppslutningen om velferdsstaten ved å hule ut slike ordninger som skal gjelde alle.

I første omgang vil de rike og høytlønte spe på med private løsninger, slik vi nå ser på en rekke områder.

I neste omgang vil de spørre hvorfor de skal spleise på en velferdsstat som ikke gir dem økonomisk trygghet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.