Stopp livsfarlige utenlandske vogntog

 


Du vet aldri hva som kommer mot deg på norske vinterveier. Kontrollen med utenlandske vogntog er alt for dårlig. Presisering: Vogntoget på dette bildet har ingen direkte tilknytning til saken. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix.

Livsfarlige vogntog handler ikke om sosial dumping, men om dårlig kontroll.

Hvert eneste år dør 25-30 mennesker i veilulykker med vogntog involvert.

En av fordelene med EØS-avtalen er fri flyt av tjenester, noe som gjør at nordmenn kan kjøpe billig transport fra utlandet.

Ulempen er at norske vinterveier blir farligere fordi noen utenlandske sjåfører kjører med dårlige dekk, uten kjetting, og med svake kunnskaper om norske vinterveier.

Det går ikke bra.

Statistikken viser at det månedlig skades mellom 20 og 30 personer i vogntogulykker.

Nå har ikke de utenlandske vogntogene skylden for alle disse ulykkene.

Men en undersøkelse Statens vegvesen har gjort, viser at de er overrepresentert.

På E139 mellom Ålesund og Dombås trenger utenlandske vogntog 50 % mer hjelp fra bergingsselskaper enn et tilsvarende antall norske.

- I Nordland fant man i løpet av tre måneder at 80 % av de 183 tunge kjøretøyene som var registrert i eneulykker, andre ulykker, eller som i stor grad hindret trafikken var utenlandske, heter det i en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt.

Stadig kommer meldinger om farlige utenlandske vogntog som kommer til Norge.

Samtidig er billige utlendinger en utfordring for norske sjåfører og transportselskaper.

Men vi vet lite om hvilke følger de økende andelen med utenlandske aktører faktisk har for sikkerheten på veien, ifølge Transportøkonomisk Institutt.

Nå har åtte av Arbeiderpartiets representanter på Stortinget tatt opp denne saken.

Flere av forslagene deres er gode, men forslaget blander et godt initiativ for trafikksikkerhet med ren fagforeningspolitikk for å beskytte norske arbeidsplasser.

Les representantforslaget: Om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren

For Ap-representantene handler dette om såkalt sosial dumping:

- Underbetalte sjåfører som ofte ikke overholder hviletider, bryter trafikkregler, med mangelfull eller ikke-eksisterende kompetanse på norske vei- og kjøreforhold, med dårlig utrustede biler, blir et vanligere innslag på norske veier. Dette er en trussel mot trafikksikkerheten, det skaper press på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen samt uholdbare konkurransevilkår for seriøse transportører. Ofte går det så galt at det ender med ulykker før de useriøse aktørene stanses, heter det i representantforslaget.

De foreslår 10 tiltak.

Mange av dem er en ren beskyttelse av norske transportselskaper, noe som trolig vil gjøre transport dyrere for kundene.

En rød klut har vært såkalt kabotasje, som betyr at utenlandske vogntog i inntil syv dager kan utføre transportoppdrag i Norge mens de venter på returlass.

Men flere av tiltakene er gode:

  • Styrke og samordne Tollvesenet, påtalemyndighetene, vegmyndighetene, Biltilsynet og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet.
  • Bedre kontroll- og sanksjonsmuligheter: Vegmyndighetene og politiet må få klarere adgang til å holde igjen kjøretøy som ikke er egnet for norske vegforhold.
  • Mulighetene for å avsløre falske førerkort må bedres.
  • Krav om glattkjøringskurs for alle sjåfører, samt strengere krav til kvalitet på vinterdekk og vinterdekk på tilhengere.

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er opptatt av trafikksikkerhet på utenlandske vogntog.

 


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inspiserer dekk under tungbilkontroll på Svinesund. Til høyre kontrollør Roger Gulvik fra Statens vegvesen. Foto: Samferdselsdepartementet.Det viktige nå er å øke sikkerheten på veiene, og da må sterkere grensekontroll med vogntogene og sjåførene til.

For å få fortgang, er det en fordel å legge til side den delen av forslaget som er ren fagforeningspolitikk og fokusere på sjåførenes kunnskaper og vogntogenes tekniske standard.

Det er mulig å drive konkurransedyktig og trafikksikkert - på samme måte som dyr transport ikke er en garanti for høy trafikksikkerhet.

Målet må være både rimelig transport og bedre trafikksikkerhet.

#Vogntog #Stortinget #Kabotasje #Vinter #Vinterdekk #Trafikk #Nettpåsak #Stavrum

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.