Hver dag reiser millioner av arbeidstakere inn til de norske byene for å arbeide. Dersom du trenger bil, er prisen for øyeblikket 36 kroner per halvtime for parkering - eller 360 kroner i døgnet.

Det gjelder for alle andre, men ikke de 169 folkevalgte på Stortinget.

I sin innstilling skriver presidentskapet at det «støtter forslagets intensjon om å bedre bymiljøet i Oslo, men mener ikke at innføring av betaling i stortingsgarasjen er riktig virkemiddel for stortingsrepresentantene».

Les den ferske innstillingen: Presidentskapets merknader

I sentrum tar Onepark 3.630 kroner i måneden for å leie en fast parkeringsplass. Siden Stortinget har sommerferie i tre måneder, ville det kostet representantene rundt 33.000 kroner i året å leie en plass på det åpne markedet.

Presidentskapet viser til at det å være stortingsrepresentant er Norges fremste tillitsverv.

- Stortingsrepresentantene er innvalgt fra alle landets fylker, og det bør følgelig tilrettelegges for at stortingsrepresentanter som ikke er hjemmehørende i Oslo har lett for å komme til og fra Stortinget. Dette gjøres i dag eksempelvis ved at det tilbys pendlerboliger, og gjennom fri parkering i stortingsgarasjen, heter det i innstillingen.

- For noen stortingsrepresentanter kan endret trusselbilde være grunn til å benytte bil, og enkelte representanter anbefales av sikkerhetsmessige hensyn å unngå offentlig transport, skriver presidentskapet.

Forslaget om å innføre parkeringsbetaling ble fremmet av fire SV-representanter, med Kari Elisabeth Kaski i spissen, i november i fjor.

Begrunnelsen er målet om å redusere biltrafikken i Oslo med 20 prosent innen 2019, og representantene mener at det «er rimelig at også Stortinget, som stor arbeidsplass med en betydelig mengde parkeringsplasser midt i Oslo sentrum, bidrar».

Men de fem medlemmene av presidentskapet som var tilstede i går, vender tommelen ned - og rår Stortinget til ikke å vedta betaling.

Det interessante er at de folkevalgte lager andre regler for seg selv enn de påfører alle andre. Storinget er også unntatt fra forbudet mot å kjøre gjennom Fridtjof Nansens plass foran Oslo rådhus.


Hva mener du? Er det greit at stortingsrepresentantene parkerer gratis, eller bør de betale som andre som kjører til sentrum?