Stortinget bør ha samme etterlønn som folk flest

STORTINGET: De 169 representantene har millionlønn og inntil ett års etterlønn.

STORTINGET: De 169 representantene har millionlønn og inntil ett års etterlønn. Foto: Stortinget (Flickr)

Stortinget tjener mer enn nok, og etterlønnen bør ikke være annerledes enn den folk flest har.

11.01.19 10:19

De 169 stortingsrepresentantene har 956.463 kroner i året, og nærmer seg stygt en million kroner i årslønn. Med denne godtgjørelsen har politikerne mer enn dobbelt så høy inntekt som folk flest.

Det begynner å bli lenge siden Stortinget var underbetalt, og det er lite som tyder på at det er mangel på frivillige som ønsker seg inn i nasjonalforsamlingen.

I tillegg kommer over 100 dagers stortingsferie og en rekke andre goder som gjør at man samlet kan si at våre fremste folkevalgte får godt betalt for vervet de utfører.

Det som derimot stadig kommer tilbake som en sak er den lukrative etterlønnsordningen. Problemet med ordningen er at den er altfor gullkantet for enkelte, mens andre virkelig sliter med å komme seg ut i jobb etter Stortinget.

FOLK FLEST: I gjennomsnitt har nordmenn 425.000 kroner i pensjonsgivende inntekt. Stortinget har mer enn det doble. Foto: Statistisk sentralbyrå

Den såkalte fratredelsesytelsen gir normalt tre måneders full etterlønn uten arbeidsplikt for representanter som går av eller taper et valg, og den gjelder også vararepresentanter som har møtt ett år eller mer.

Les mer: Fratredelsesytelse

Ytelsen faller bort hvis man har annen inntekt.

Denne ytelsen minner om oppsigelsestiden til arbeidstakere flest, bortsett fra at mange må arbeide i oppsigelsestiden.

Derimot har Stortinget mulighet til en svært lukrativ etterlønn, som kommer på toppen av fratredelsesytelsen.

Les mer: Etterlønn

Etterlønnen er 66 prosent av stortingsgodgjørelsen. Går man av frivillig - eller taper valg - så kan man altså få 3 måneders full lønn og deretter 12 måneder med en årslønn på 631.000 kroner for å gå på skole eller i påvente av ny jobb.

Det er bare ett krav: Søker må dokumentere at han eller hun er aktivt arbeidssøkende eller gjennomfører nødvendig og relevant kompetansegiving. Det gis ikke etterlønn ved etablering eller ny oppstart av egen virksomhet.

For et par år siden foreslo Stortinget å gi seg selv inntil 24 måneders etterlønn, men det ble stoppet etter voldsomme reaksjoner.

I Arbeidsmiljøloven, som er regelverket Stortinget har vedtatt for folk flest, står det at «hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned». Folk flest får ikke etterlønn for å gå på skole.

Mange som går ut av Stortinget vet det lang tid på forhånd. Enten ved at de trekker seg frivillig, eller ved at de taper i nominasjonen. I slike tilfeller bør fratredelsesgodtgjørelsen være tilstrekkelig.

Så kan det godt være at man ikke finner jobber på det nivået man ønsker seg, men slik er det for vanlige skattebetalere som mister jobben også.

Likheten med vanlige arbeidstakere er at også stortingsrepresentanter kan miste jobben plutselig ved et overraskende valgnederlag. I slike tilfeller får de fortsatt tre måneder med full lønn.

Det sentrale spørsmålet er hvorfor eks-politikere skal ha mer lukrativ ledighetstrygd enn arbeidstakere flest - og altså et bedre regelverk enn man har vedtatt for alle andre.

Dette er viktig fordi Stortinget skal representere folk flest. Og da bør de også kjenne på kroppen regelverket de vedtar for alle andre, og ikke lage særordninger for seg selv.

I dag er maksimal utbetaling fra NAV 62,4 prosent av inntil 6G (581.298 kroner) - eller en ledighetstrygd på 363.000 kroner. Dette betyr at høytlønte arbeidstakere som betaler mye skatt har et relativt dårligere sikkerhetsnett enn alle andre.

Unntaket er altså Stortinget.

Stortinget har altså bevilget seg selv 631.000 kroner i ledighetstrygd - uansett om man går av etter egen plan, taper nominasjonen eller blir stemt ut ved valg.

Det er vanskelig å forstå hvorfor Stortinget skal ha nær 75 prosent bedre ledighetstrygd enn velgerne som tross alt betaler gildet.

Hva mener du? Er det rimelig at Stortinget ikke bare har tre måneders full lønn, men i tillegg inntil 12 måneder til med mye bedre etterlønn enn arbeidstakere flest?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.