Streikere i sommersol

De første streikevaktene var på plass utenfor Skatt Øst tidlig i morges. Foto: Gunnar Stavrum, Nettavisen.

Fra i dag streiker 26.000 offentlige ansatte. De har i hvertfall vært heldige med været.

På en drøy uke har den rødgrønne regjeringen lagt seg ut med to av sine viktigste støttegrupper. Først kom bruddet i jordbruksoppgjøret, og nå er det streik i offentlig sektor.

I likhet med jordbruksoppgjøret «sporet» forhandlingen av før man fikk på bordet hva staten til slutt ville gitt.

LO-leder Roar Flåthen er klar og tydelig i sin støtte til streik: - LO Stat og LO Kommune vikk ikke gjennomslag for sine rettmessige krav om lønnsutvikling på linje med resten av arbeidslivet. Da var streik ikke til å unngå, sier Flåthen.

Streiken går fra det litt kuriøse (streik ved Meterologisk Institutt) til det som merkes klarere, som streik på skoler og i barnehager.

I Asker, Bergensområdet, Drammen, Larvik, Lillehammer og Narvik, Sandnes og Tromsø, Trondheim og Ålesund sendes tusenvis av skoleungdom og barnehagebarn hjem.

Med det været som er i Norge nå, vil jeg anta at det er nokså populært hos mange av barna - om enn ikke hos foreldrene, som må lappe sammen barnevakter i hui og hast.

Her ser du hvor streiken rammer: Nærmere 26.000 tatt ut i streik

At rundt 240 er tatt ut i streik hos Statistisk sentralbyrå, kan sikkert mange leve med. Men også en rekke departementer, skattekontorer og høyskoler lammes - blant dem 39 i administrasjonsminister Rigmor Aasruds eget departement.

Streikeplakaten til Fagforbundet.
Streik er et lovlig våpen i en lønnskonflikt, og det ligger i streikers natur at den rammer 3. part. Det må vi finne oss i.

Om prosessen før streiken, er partene uenige. Arbeidsministeren mener at det var umulig å få til reelle forhandlinger når motparten tok brudd og gikk mot konflikt allerede da lønnskravet var på bordet.

De fagorganiserte ser det annerledes: - Vi har forhandlet og meklet i flere uker uten at det er kommet reelle tilbud fra arbeidsgiversiden, sier Jan Davidsen, som ledet LO Kommunes forhandlingsutvalg.

Konflikten handler om lønnsvekst, men i kommunesektoren har man også krevd økte helgetillegg og like lønns- og pensjonsvilkår for innleide arbeidstakere.

De streikende offentlige ansatte mener at stat og kommuner tilbyr dem et lønnsoppgjør som fører til at arbeidstakerne sakker akterut i forhold til de private ansatte i frontfagene (konkurranseutsatt sektor som forhandler først).

Arbeidsgiveren har et helt annet syn: - Jeg er skuffet og synes det er beklagelig at det ikke lot seg gjøre å komme til enighet gjennom meklingen. Vi har vist stor vilje til forhandlinger og kommet organisasjonene i møt emed gode forslag og en økonomisk ramme som ville sikret alle statsansatte en betydelig vekst i kjøpekraften, sier Rigmor Aasrud.

I likhet med jordbruksoppgjøret «sporet» forhandlingen av før man fikk på bordet hva staten til slutt ville gitt.

Aasrud signaliserer at de ville strukket seg til 3,75 prosent, som er anslaget for lønnsvekst i revidert nasjonalbudsjett.

- Et oppgjør i dene størrelsen ville for eksempel for en kvinnelig førstekonsulent i staten med 16 års ansiennitet bety om lag 20 000 kroner i økt årslønn.

- Kravene om en lønnsvekst betydelig over dette var vi ikke i nærheten av å kunne akseptere, sier Aasrud.

Hodepinen for statsminister Jens Stoltenberg er at det rammer konkurranseutsatte bedrifter hardt hvis offentlig lønnsvekst også presser opp lønningene for disse bedriftene, slik at de priser seg ut av markedet.

Det er derfor frontfagene forhandler først, og derfor blir frontfagenes oppgjør et «tak» for hva de offentlig ansatte kan få.

Hvis Rigmor Aasrud virkelig er villig til å legge en ramme på 3,75 prosent på bordet, så er det neppe stor støtte for enda mer til kommune- og statsansatte.

Det ville være et varig farvel til det såkalte solidaritetsalternativet.

Men foreløpig er det tomme ord, som ikke er fulgt opp med et reelt tilbud fra staten. Omtrent som landbruksminister Lars Peder Brekk sier at han ville gitt mer, men at Norges Bondelag tok brudd før de fikk sjansen.

Uansett er nå den rødgrønne regjeringen i åpen konflikt med sine viktigste støttespillere.

Arbeiderpartiet (og LO) hviler mer og mer på fagforeningene til de offentlig ansatte, og Senterpartiets støttespillere er i landbruket.

Etterhvert hisser de også på seg gruppen som rammes av streiken - uansett om de er heldig med været.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.