Gå til sidens hovedinnhold

SV-byråden tåler ikke å bli motsagt av fagfolk

SVs skolebyråd Inga Marte Thorkildsen ble rasende da hun ble motsagt av skolefagfolk.

Den tidligere statsråden og erfarne politikeren fra Sosialistisk Venstreparti er i hardt vær etter flere konflikter med skolefagfolkene i landets største kommunale etat, med over 15.000 ansatte.

■ Først ville Inga Marte Thorkildsen kvitte seg med skoledirektør Astrid Søgnen, på grunn av påståtte samarbeidsproblemer.

■ Så fikk SV-byråden selv et varsel mot seg for trakasserende oppførsel.

■ Nå kommer opplysninger som tyder på at SV-byråden ikke tåler faglig kritikk. Hun skal ha blitt rasende da seniorkonsulent Bente Fredheim i Oslo kommunes brukte sin ytringsfrihet til å skrive en kronikk om Osloskolen i Dagsavisen.

I kronikken kritiserer Bente Fredheim SV-byrådens utspill mot Osloskolen og dens 700 ledere og 15.000 ansatte, og stiller et åpent spørsmål om SV-byrådens offentlige kritikk er egnet til å motivere og bygge tillit.

Dagen etter var det et kontaktmøte mellom politikerne og fagfolkene, og da var SV-politikeren angivelig rasende og oppfarende: - En som satt utenfor møterommet, kunne fortelle om et lydnivå vedkommende aldri hadde hørt maken til. Det ble veldig ubehagelig da temaet om kronikken til Fredheim kom opp på slutten, sier en av møtedeltakerne til Aftenposten.

Seniorkonsulent Bente Fredheim, som leder arbeidet med ytringskultur i Osloskolen, står for sin rett til å uttale seg: - Jeg er klar over at å skrive en kronikk som dette er uvanlig, men i ytringsfrihetens navn bør byråkrater utenfor ledelsen også ha talerett når vi opplever uverdige forhold, sier den tidligere skoletoppen Bente Fredheim til Aftenposten.

Det er vanskelig å forstå hvorfor SV-byråden gikk i taket etter den offentlige kritikken fra seniorkonsulent Bente Fredheim, som for øvrig selv også har vært aktiv rødgrønn politiker i Arbeiderpartiet.

Kronikken er velformulert og et godt forsvar for Osloskolen, som er landets største kommunale virksomhet og som har svært gode resultater.

Det må SV-byråden tåle uten å gå i taket. Det kan ikke bare være ytringsfrihet for meninger som støtter henne.

Aftenposten får bekreftet historien av fire navngitte etatsledere i Utdanningsetaten, samt sekretariatslederen. Skoledirektør Astrid Søgnen, som var tilstede på møtet, vil ikke kommentere saken.

Det er bare ni måneder siden Inga Marte Thorkildsen byttet jobb fra eldrebyråd til skolebyråd, da byrådet ble ommøblert etter skandalen med Boligbygg, som påførte kommunen flere hundre millioner kroner i tap.

Nå er hun i krig med toppledelsen i Osloskolen, og det toppet seg med et alvorlig varsel om trakassering. Ifølge Aftenposten, som har fått tilgang til varselet, mener varslerne at byråden «krenker, skremmer og ydmyker ledere i Oslo-skolen».

Til nå har hun ikke lagt på bordet bevis for sin påstand om å være motarbeidet av byråkratiet, eller at de angivelige samarbeidsproblemene også var der under tidligere politisk ledelse.

Tvert imot - påstandene er kategorisk avvist, både av mangeårig skolebyråd Torger Ødegaard og Anniken Hauglie. Det er altså ikke korrekt at samarbeidsproblemene foregikk under den tidligere politiske ledelsen, slik SV-byråden har hevdet.

Les også

Eks-skolebyråd i Oslo: - Var aldri i nærheten av å oppleve det vi er vitne til

Skolebyråden ble hardt utspurt av Kultur- og utdanningskomiteen, som ønsket konkrete eksempler på påstått motarbeidelse fra skolefagfolkene. Det fikk komiteen ikke, selv etter en times grilling av skolebyråden. Det endte med at komiteen ba byråden komme tilbake med en forberedt sak om de angivelige samarbeidsproblemene.

Foreløpig ser altså «samarbeidsproblemene» ut til å være et problem mellom SV-byråden og skoleledelsen.

- Jeg vurderer overhodet ikke min stilling, svarte Inga Marte Thorkildsen da Kultur- og utdanningskomiteen ville til bunns i saken.

Slik saken nå står, så må fakta på bordet. Varselet mot SV-byråden må undersøkes, og det må slås klart fast at ledelsen for Osloskolen har ytringsfrihet og rett til å forsvare seg offentlig.

Akkurat nå ligger bevisbyrden hos Inga Marte Thorkildsen.

Hva mener du? Er det greit med en åpen konflikt mellom den politiske og den faglige ledelsen av Osloskolen, eller må konflikten få konsekvenser?

Kommentarer til denne saken