Det er et skremmende bilde Aftonbladet har satt sammen i en omfattende granskning:

  • 131 er skutt til døde
  • 520 er skuddskadet

Dette er fasiten for gjengkrigene i Sveriges tre største byer de siste syv årene. Volden er brutal, og mye av den foregår i bydeler med høy andel innvandrere. En bosnisk politiadvokat sier at «Sverige er Balkans største våpenmarked».

- Dette er uhyggelige tall. Jeg hadde ikke trodd på denne ekstreme utviklingen om noen hadde sagt dette til meg for ti år siden, sier kriminalkommisær Gunnar Appelgren i Stockholms-politiet til Aftonbladet.

Rett før valget dro justisminister Sylvi Listhaug til Rinkeby for å se hvordan Sverige har håndtert innvandring og integrering. Begrepet «svenske tilstander» er brukt i debatten for å skildre forskjellen på Norge og vårt naboland.

Enhver som følger svenske medier vil oppdage at situasjonen i vårt naboland er helt annerledes enn i Norge. Aftonbladet har registrert over 1.500 skuddløsninger bare i Malmø, Gøteborg og Stockholm.

Og det skremmer selvsagt vanlige folk: - Når jeg hører om en skyting, som den på en pizzarestaurant i Rinkeby, så får jeg direkte panikk i kroppen og tenker på den mammaen, sier Eva, som mistet sønnen Oliver for et snaut år siden.

Fortsatt er elefanten i rommen den etniske bakgrunnen for gjengkriminalieten. Daglig skriver svenske medier om skuddløsninger, men uten å sette hendelsene inn i en kontekst av innvandring og dårlige sosiale forhold.

Det er fortsatt tabu i Sverige.

Sveriges offisielle statistikkorgan, det såkalte Brottsforebyggande rådet, har en omfattende statistikk om hvem de kriminelle er - med blant annet alder, kjønn og geografi.

Men ikke et ord om innvandringsbakgrunn.

Les mer: Kriminalstatistikk 2016

Fra Norge og Danmark vet vi at innvandringsbefolkningen er klart overrepresentert i kriminalstatistikken. Det er åpenbart tilfelle i Sverige også.

Tallene til Aftonbladet gjelder kun gjengkriminalitet, ikke drap i den generelle befolkningen.

I Norge varierer tallet på drap med skytevåpen stort sett mellom to og fire i året, ifølge statistikk fra Kripos, og rundt 30 mennesker blir drept totalt hvert år.

Tallene i Sverige er over 100 drap i året, og rundt 30 prosent av drapene er med skytevåpen. Andelen av drap med skytevåpen har økt 50 prosent de siste tiårene, viser offisiell statistikk. Og antallet drap med skytevåpen er altså vesentlig høyere enn i Norge. En naturlig tolkning fra tallene til Aftonbladet er at gjengkriminaliteten er mye av forklaringen på forskjellen.

Det mest skremmende med tallene er at svenske politi i flere år har slått alarm, mens det politiske systemet ikke makter å finne løsninger.

Samtidig har Sverige opplevd en enorm innvandring fra land som Irak, Afghanistan, Somalia og Syria. Av Sveriges drøyt 10 millioner innbyggere, er nesten to millioner født i utlandet eller barn av innvandrere (tall fra 2014). Siden har andelen og innvandringen fortsatt å øke.

De fleste flyktninger og innvandrere ordner seg bra. Men dårlig fungerende integrasjonspolitikk gjør at det blir bydeler i Stockholm, Malmø og Gøteborg med svært høy andel innvandrere.

Det har konsekvenser for den sosiale og økonomiske situasjonen i bydelene, og gir grobunn for gjengkriminalitet.

Det viktigste Norge kan lære av de svenske tilstandene er å motarbeide etniske ghettoer og ikke akseptere noen tendenser til å godta at det vokser frem områder hvor politiet ikke har kontroll. Når det skjer, viser utviklingen i Sverige hvor vanskelig det er å snu utviklingen tilbake.

Tallene som Aftonbladet har funnet frem er skremmende, og gir en sterk tvil om landet har kontroll over gjengkriminaliteten.

Hva mener du? Er Sverige helt annerledes enn Norge, eller frykter du at det vi ser i Sverige også vil komme til Norge?