Gå til sidens hovedinnhold

Tåkelegger millionlønninger

Bortforklaringer hjelper ikke - det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre har hatt tre år på seg til å gjøre noe med millonlønningene til de politiske toppene.

Mandag 20. august møttes forretningsutvalget i Oslo kommune for å ta stilling til en orientering om de nye lønningene til de politiske toppene i Oslo.

Som det heter i referatet: «Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt».

Og dermed tok forretningutvalget de nye satsene til orientering.

Her er saksfremlegget fra administrasjonen: Reglement for godtgjøring

Og her er det enstemmige vedtaket: Forretningsutvalgets vedtak

De nye satsene innebærer at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV) får nær 1,4 millioner kroner i årslønn, mens årslønnen til byrådene kommer godt over 1,2 millioner kroner.

Fra 1. mai i år tjener byrådsmedlemmene 1.228.514 kroner - eller 272.000 kroner mer enn en stortingsrepresentant. Ordføreren og byrådslederen tjener 1.365.016 kroner, eller like mye som regjeringen.

Les også

Saftige millionlønninger for de rødgrønne i Oslo

Etter at Vårt Oslo og Nettavisen omtalte de nye lønnsøkningene har det vært underholdende å høre politikernes forsvar for å gi seg selv lønnsøkninger.

Mens noen forsvarer prinsippet om å låse lønningene til regjeringens avlønning, forsøker andre å fremstille lønnsveksten som en ren automatikk man ikke kan gjøre noe med. Rødt var imot lønnsveksten, men hevder at de ikke hadde noe annet valg enn å ta de nye satsene til orientering.

SV var oppe i samme situasjon, men nektet å ta de nye satsene til orientering. SV-representant Knut Even Lindsjørn fremmet i sin tid et forslag i forretningsutvalget om at lønningene heller skulle følge lønnsutviklingen i samfunnet, men ble nedstemt mot sin egen stemme. Det er altså fullt mulig å nekte å ta en innstiling til orientering.

Les saken: SV tok dissens

(Det skal i rettferdighetens navn nevnes at Rødt gjentatte ganger har foreslått lavere avlønning. I Stortinget stemte Rødt imot den automatiske oppdateringen og foreslo vesentlig lavere avlønning).

Men tåkelegging og ansvarsfraskriving hjelper ikke. Kommuneloven slår entydig fast at det er kommunestyret som fastsetter hvilken godtgjørelse som skal betales for tillitsvervene. Og med rødgrønt flertall kunne satsene vært endret for mange år siden, hvis det var vilje til det.

Les Lov om kommuner og fylkeskommuner: Arbeidsgodtgjøring

Kommunestyret kan låse satsene til en prosentsats av regjeringens lønninger (som i Oslo), men man kan når som helst velge noe annet. Og det har ikke skjedd på de tre årene det har vært rødgrønt flertall i Oslo bystyre, med støtte fra Rødt.

Det kan være godt å ha i bakhodet når man leser de ulike politiske partienes forsvar for årets lønnsøkning, som gjør at lønningene til de politiske toppene er hevet med 100.000 kroner i denne bystyreperioden.

Les også

Rødt om lønnshopp: - Jeg synes det er pinlig høyt

I praksis er det tverrpolitisk enighet i Oslo om å sette lønnsutviklingen «på autopilot». Det er lettvint og behagelig, men man kan ikke fri seg fra at ansvaret og beslutningen uansett gjøres av det politiske flertallet i Bystyret.

Så er det mulig å mene at 1,2-1,4 millioner kroner er en riktig eller for lav godtgjørelse, og det er greit nok. Men da må man være voksne nok til å si det, og ikke gjemme seg bak en tåkelegging om at lønningene øker uansett om man vil det eller ei.

Hva mener du? Er lønningene for høye, eller burde man øke byrådsleder Raymond Johansens lønn?

Kommentarer til denne saken