Tynn boligmelding

Kommunalmininster Liv Signe Navarsete presenterer en melding med mange fine ord, men få konkrete tiltak. Foto: Samferdselsdepartementet.

Fine ord og luftige tanker løser ikke behover for å øke boligbyggingen med 10.000 flere boliger i året.

I dag la regjeringen frem sin boligmelding, men få er imponert over handlekraften til kommunalmininster Liv Signe Navarsete.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

- Hovedutfordringen er at det bygges for få boliger. LOs krav er at boligbygging holder tritt med befolkningsveksten. I dag bygges 10.000 færre boliger enn behovet, sier LO-sekretær Kristian Tangen.

LO ønsker mer krutt og ber Stortinget om å forsterke tiltakene som ligger i boligmeldingen.

Her kan du lese meldingen: Bygge - bo - leve

Det er ikke bare regjeringens største støttespiller som er skuffet.

- Regjeringens boligmelding er ikke nok til å fjerne presset i markedet som dytter særlig unge og vanskeligstilte ut. Dette skaper større forskjeller mellom fattig og rik, og ung og gammel, på boligmarkedet, sier KrFs boligpolitiske talsmann, Geir Jørgen Bekkevold.

Også Boligprodusentene etterlyser tiltak for å få flere boliger bygget.

- Viktige faktorer for bygging av nye boliger, som garantikrav, egenkapitalkrav for boligkjøper og innstramminger i boligfinansieringen, er ikke behandlet i meldingen, mener foreningens leder, Per Jæger.

Her kan du lese uttalelsen: Lite forpliktende om boligbygging

Hovedinnvendingen er at det ikke foreslås krafttak som vil øke boligbyggingen. Riktignok sies det mye om å forenkle planlegging og å utforme «en ny nasjonal strategi», men tydelige mål og virkemidler mangler.

Ifølge meldingen er det rundt 150.000 vanskeligstilte i boligmarkedet, og omlag 6.000 mennesker uten fast bopel.

Kilde: Boligmeldingen.

Problemet for mange er at inngangsdøren har blitt trangere. Siden år 2000 har byggeprisene økt mer en dobbelt så mye som vanlig prisstigning, men prisen på brukte boliger er økt med 119 prosent.

Det er nok boliger i Norge, men det mangler boliger der folk vil bo. Og verre blir det. Ifølge meldingen vil folketallet øket fra 5,0 millioner til 6,0 millioner frem til 2029. Og veksten blir sterkest der det allerede er press i boligmarkedet - nemlig i Oslo-området og Stavanger-området.

Kommunesektorens organisasjon KS mener at det viktigste grepet mangler: - Den statlige innsatsen til kollektivtrafikk i byområdene må øke langt sterkere enn hva Boligmeldingen legger opp til, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Nylig har Finansdepartementet pålagt bankene å kreve 15 prosent egenkapital ved boligkjøp, og nå skal også bankene skru opp prisen på boliglån for å legge seg opp reserver.

Det blir altså dyrere å finansiere kjøp av ny bolig, men det blir ikke flere boliger av den grunn.

Derfor har mange ventet i spenning på boligmeldingen, og i dag er de skuffet.

Kilde: Boligmeldingen.

- Vi savner fokus på virkemidler som stimulerer tilbudssiden i boligforsyningen. Vi ser heller ikke signaler om tiltak og virkemidler for å redusere byggekostnadene, sier Per Jæger hos Boligprodusentene.

- Vi savner en tydelig prioritering av bygging av studentboliger. Flere studentboliger vil åpenbart lette situasjonen i leiemarkedet. Det må bygges 3 000 studentboliger hvert år!

Konsernsjef Martin Mæland i OBOS mener at meldingen har bra anslag og målsetninger, «men har få konkrete forslag».

- OBOS hadde ønsket at regjeringen kunne vært mer konkret når de har utredet dette i et par år, mener Mæland, som tradisjonelt har stått nær Arbeiderpartiet.

Det har han helt rett i.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.