Tusenvis av bønder drar til Stortinget for å protestere, og hærfører Trygve Slagsvold Vedum er frontfigur i krigen mot ulven.

Det høres dramatisk ut når hedmarkingene beskriver sitt liv, men når man ser på de kalde fakta så er sauetapene på ulv ytterst beskjedne.

I perioden fra 2006 til nå har norske bønder fått 815 millioner kroner i erstatning for tapte sauer. Av dette står ulven for 6,4 prosent av tapene. I klartekst: Bare 1/15 av sauene som blir drept av rovdyr, blir tatt av ulv.

Les statistikken selv: Rovbase

Norske bønder lar sauene beite uten tilsyn i utmark. Dermed er sauene også lette ofre for ulike rovdyr.

Fra 2006 til i år har bøndene fått erstatning for 67.000 sauer og 296.000 lam som er tatt av rovdyr.

Av dette står altså ulven for 6,4 prosent, eller marginalt mer enn kongeørn (!). De mest kaldblodige sauedreperne er jerv, gaupe og bjørn.

I en god kronikk i Nordlys setter redaktør Arne O. Holm i High North News skapet på plass.

- Ulvehylet fra Trygve Slagsvold Vedum, som påstår at han taler på vegne av oss som bor utenfor Ring 3 i Oslo, gjør at han slipper å snakke om de virkelige problemene distrikts-Norge står overfor. For da måtte han også svare på hvordan vårt eget næringsliv skal overleve i en verden hvor proteksjonisme, isolasjonisme og handelskrig er framtredende trekk, skriver Holm.

Les kronikken her: Frykt som politisk våpen

Holm har rett i at det ikke er stadig mer subsidier og handelshindre som er fremtidsløsningen for distrikts-Norge, men evnen til å skape nye bedrifter som selger til utlandet.

Sånn sett kjemper Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum for gårsdagens distrikts-Norge, og bruker den overdrevne frykten for ulv til å skape oppslutning på hjemmebanen Hedmark.

- For oss som bor i Nord-Norge er det ei problemstilling like aktuell som nedlegging av trikkeskinner i Trondheim, skriver Arne O. Holm.

- Selv Vedum, med begge beina plantet i en subsidiert kornåker, må ha fått med seg at fiskerinæringa i nord lever av eksport. Men han vil helst ikke snakke om det, skriver Holm.

Fakta gir ham rett.

I fjor lå norsk fiskeeksport tett oppunder 100 milliarder kroner, og det er en næring som kan mangedobles i årene som kommer gitt at man knekker lakselusen.

Norge er en liten, men åpen økonomi. Vi har stor utenlandshandel og tjener stort på at handelen foregår fritt over landegrensene. Dette gjelder ikke minst distrikts-Norge.

Men det er lettere å snakke om ulven.