Gå til sidens hovedinnhold

Veimilliardene går til kyst-Norge

En ferjefri E39 samler fra venstre Marit Arnstad (Trøndelag), Liv Signe Naversete (Sogn og Fjordane) og Magnhild Meltveit Kleppa (Rogaland).

Tre samferdselsministre på rad fra distrikts-Norge. Er det rart at Oslo er taperen i veiutbygging?

Før helgen kom meldingen om at regjeringen går inn for å bygge en ferjefri vei mellom Kristiansand og Trondheim.

Nå er det ikke noen ferjer mellom Kristiansand og Stavanger, så det praktiske startpunktet er hjemfylket til Magnhild Meltveit Kleppa - den første av Senterpartiets tre veistatsråder.

Ferjefri E39 vil koste rundt 150 milliarder kroner og forbinder hjemfylkene til de tre veistatsrådene vi har hatt siden 2005:

  • Magnhild Meltveit Kleppa, Rogaland.
  • Liv Signe Navarsete, Sogn og Fjordane.
  • Marit Arnstad, Nord-Trøndelag.

Dersom E39 går gjennom i Stortinget, har de sikret seg 20 nye år med veimilliarder til distrikts-Norge.

Distriktspartiet har sikret seg makten over Samferdselsdepartementet, og det samme bildet ser vi i Transport og kommunikasjonskomitéen på Stortinget. Her er det distrikts-Norge som dominerer, og slik har det alltid vært.

Det kunne nesten vært finnerlønn for å oppdage Oslo-politikere blant de som fordeler veimilliardene.

Her ser du listen: Transportkomitéen

Konsulentselskapet Oslo Economics, som nylig ble brukt av regjeringen i en annen sammenheng, har sett på sammenhengen mellom veibevillinger og antall innbyggere.

Det klare vinnerfylket er Sogn og Fjordane, som pussig nok hadde statsråden i halve perioden de har sett på.

Med ferjefri E39 er det bare å ruste seg for 20 nye, gode år for fjordfylkene.

Ferjefri E39 innebærer en hengebro på 3,7 kilometer over Sognefjorden til rundt 20 milliarder kroner. Illustrasjon: Statens vegvesen.

- Vi finner at fylkene Hordaland, Sogn- og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland har mottatt høye investeringer i riksvei, på tross av at riksveiprosjektene i disse fylkene ikke har høy trafikk, heter det i rapporten Oslo Economics har laget for NHO.

Se på denne grafikken: Den svarte stripen viser hvor urettferdig pengene fordeles. Oslo har svært små investeringer i forhold til trafikkmengden, mens kystfylkene som altså skal få ferjefri E39 får mange flere veimilliarder enn trafikken skulle tilsi.

Kilde: Geografisk fordeling av investeriner i riksvei. Laget av Oslo Economics for NHO.

Oslo Economics har sett på perioden 2006 - 2013.

De har sammenliknet veibevillinger med behovet for vei, målt i antall innbyggere, antall kilometer med riksvei og dagens trafikk.

Også her er Liv Signe Naversetes hjemfylke en vinner i hennes statsrådsperiode.

Med ferjefri E39 er første prosjekt å bygge tunnel under Boknafjorden i Rogaland.

Prisen blir rundt 10 milliarder kroner.

Rørbro er lansert som en av løsningene på den ferjefrie veien mellom Kristiansand og Trondheim. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Gjett hvilke fylker som har fått mest penger i forhold til antall innbyggere fra 2006 til 2013?

Svaret er «Vestfold, Sogn- og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland som har mottatt store investeringer i forhold til befolkning».

Er det fortsatt noen som lurer på hvorfor folk i Asker og Bærum stanger i køen på E18 inn til Oslo, eller at regjeringen ikke kan love at Intercity-triangelet med tog bygges helt ut til Skien, Lillehammer og Fredrikstad?

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis