Gå til sidens hovedinnhold

Verdens dyreste mat

Ica har vært taperen i matbransjen. Nå får den nye muskler fra NorgesGruppen. Foto: Erik Johansen, NTB Scanpix.

Norge har verdens høyeste matpriser. Men det skyldes ikke svak konkurranse mellom matkjedene.

Det er en serie årsaker til at vi får lite mat for pengene:

  • Landbruksvarer som kjøtt, ost og melk er skjermet for internasjonal konkurranse.
  • To monopolbedrifter har kontroll over råvarene: Tine og Nortura (Gilde og Prior).
  • Høye norske lønninger presser opp kostnadene i hele matbransjen.
  • Norske forbrukere er sløve - de er generelt lite prisbevisste og bryr seg ikke om tilbud.
  • Vi har gode lønninger og råd til å betale for høye matpriser.

Nå vil NorgesGruppen overta innkjøpene for Ica, og matvaregiganten får dermed kontroll over 51 prosent av innkjøpene til norsk dagligvarehandel.

I det store bildet spiller det ikke noen stor rolle om NorgesGruppen overtar innkjøpene for Ica eller ei.

Isolert sett svekker det den knallharde konkurransen mellom matvarekjedene. Men det er ikke her hovedårsaken ligger til høye matvarepriser, og ingen vet konsekvensen av at Nortura og Tine nå møter en innkjøper som får enda kraftigere markedsmakt.

I tillegg til å betale verdens høyeste matpriser subsidierer norske skattebetalere landbruket med rundt 20 milliarder kroner i direkte og indirekte statsstøtte.

Norge har verdens dyreste melk, og vi beskytter bøndene mot konkurranse med 388 prosent toll på importert melk.

Les også: Melker forbrukerne

Det er snart bare papiravis-journalister som får mer statsstøtte per årsverk enn bøndene.

Landbruksmininster Lars Peder Brekk satte ned det såkalte Matkjedeutvalget, men utvalgets mandat var mest å kikke matvarekjedene i kortene - ikke å sette søkelys på hele verdikjeden. Dermed slapp bøndene og landbrukssamvirket et kritisk søkelys.

Du kan lese utredningen her: Mat, makt og avmakt

Selve utredningen gjør ikke noe stort nummer av høye norske matvarepriser - du må i vedleggene for å finne fasiten: - Norge har, generelt sett, et betydelig høyere prisnivå på de fleste matvarer enn øvrige europeiske land, het det i notat nr 19 fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Norge har de desidert høyeste matvareprisene i Europa. Kilde: Særskilt vedlegg til Mat, makt og avmakt.

- I 2008 hadde Norge det høyeste prisnivået for mat- og alkoholfrie drikkevarer i Europa (ca. 55 % høyere enn gjennomsnittlig EU-27 nivå), heter det i notatet.

- Høye matpriser i Norge må sees i sammenheng med det høye kostnadsnivået i Norge og den politiske viljen til å beskytte norsk landbruksproduksjon.

- Råvarekostnadene på jordbruksvarer er også høyere enn de vi vinner i Europa, og differansen mellom råvarekostnadene i Norge og EU har i et tiårsperspektiv også økt.

Reitan-familien og de andre matvaremilliardærene liker å peke på jordbrukssamvirket, men det er heller ikke hele forklaringen.

Et eksempel på svak konkurranse er at importere produkter som barberhøvler etc. ofte koster to-tre ganger mer i Norge enn i utlandet - til tross for at innkjøpsprisen er lik. Her ligger det enorm fortjeneste for matvaremilliardærene.

Les også bloggen: Bønder mot milliardærer

Les også: Tjener milliarder på dyr mat

Spørsmålet er om konkurransen blir vesentlig dårligere av at NorgesGruppen overtar distribusjonen for Ica. Hvis avtalen går igjennom, får NorgesGruppen/Ica cirka halvparten av markedet, mens Coop og Reitan-gruppen får rundt 25 prosent hver.

Det betyr høyere konsentrasjon, men også nye muskler til «taperen» Ica. Gruppen har tapt nesten fire milliarder kroner de siste årene, og hovedkjedene deres - Ica og Rimi - er dårlig likt av forbrukerne og har tapt halve markedsandelen i Norge.

Det er ikke sikkert at ny kraft til Ica betyr mindre konkurranse: - På kort sikt kan det være eneste sjanse for å overleve, sier dagligvareekspert Odd Gisholt til Dagens Næringsliv.

Konkurransedirektør Christine B. Meyer vil granske avtalen mellom Norgesgruppen og Ica. Foto: Marit Hommedal.

Konkurransedirektør Christine B. Meyer er bekymret: – Med en slik markedsstyrke er det fare for at dette samarbeidet kan svekke konkurransen. Det kan i sin tur gå utover forbrukerne, i form av høyere priser eller dårligere utvalg. Derfor er vi bekymret, og vil se nærmere på hvorvidt avtalen kan være i strid med konkurranseloven, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Det er bra at Konkurransetilsynet holder matvaremilliardærene i ørene.

Men hvis vi virkelig vil ha billigere mat, må vi fjerne tollbarrierer og åpne for mer import.

Det vil neppe skje så lenge Senterpartiet har landbruksministeren. Da risikerer vi nye utredninger som ikke ser skogen for bare trær.

Og da må vi finne oss i Europas høyeste matvarepriser, for i det store bildet spiller det ikke noen stor rolle om NorgesGruppen overtar innkjøpene for Ica eller ei.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen