RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Mette Hanekamhaug

Dumme barn?

Stadig flere skolebarn mottar i dag spesialundervisning. Noen mener kanskje det er et tegn på dumme barn, jeg mener det er et tegn på dumme systemer. Et tegn på at vi har en skole som i den ordinære undervisningen ikke evner å nå alle elever.


I følge loven har en elev krav på spesialundervisning dersom en ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Den enorme økningen i antall som mottar spesialundervisning de siste årene er et klart tegn på at den norske skolen er alt for dårlig til å gi elevene den tilpassede opplæringen de har krav på. Elever har rett til en tilpasset undervisning, men skolene evner ikke å følge opp.


Dette er et problem. Det er et problem fordi det koster skolene og kommunen enorme ressurser, som en igjen ser går ut over den generelle undervisningen. Det er et problem fordi det avdekker en symptomfeil i skolen, nemlig at likhetstankegangen hindrer barnas utvikling.


Læreren er den viktigste faktoren for elevens læring og skal være i stand til å tilpasse undervisningen til den enkelte. Da er det et problem at vi har 9000 ufaglærte som underviser.  Samtidig trenger vi flere voksenpersoner inn i skolen, både lærere, miljøarbeidere, vernepleiere osv.


Vi må åpne for å organisere skolehverdagen på en bedre måte. Ved å åpne for større bruk av faglig differensiert undervisning vil flere elever få undervisning tilpasset sitt nivå uten å måtte tas ut av ordinær undervisning.


Alle barn fortjener å bli sett og fulgt opp slik at de kan nå sitt fulle potensial. Det målet når vi ikke gjennom å sortere ut enda flere til spesialundervisning. Det når vi gjennom flere pedagoger i skolen, fleksibel og lokalt tilpasset organisering av undervisningen og tillit til lærere og skoleledelse. Det skolen og elevene trenger mindre av er rødgrønn sentralstyring og «likhetstankegang» ? vi er ikke like, vi er unike.