Gå til sidens hovedinnhold

Ekstern skoleevaluering

Fredag besøkte Fremskrittspartiets fraksjon + nyansatt rådgiver Karmøy. Her skulle vi møte med blant annet skolesjefen, representanter fra kommunen, rektor på høgskolen, rektor hos en forsterket skole og Hydro Aluminium.

Karmøyd har gjort en rekke gode grep innenfor skolesektoren - mange grep som er sammenfallende nettopp med hva vi i Fremskrittspartiet bør gjøres i større skala.

Kan nevne først at de har en utfordring når det kommer til skolestrukturen, da de har 23 barneskoler i en kommune på underkant av 40.000 innbyggere. Skolestruktur er et stadig tilbakevendende tema, og vi i Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av å bevare en desentralisert skolestruktur - til en viss grad. Det positive med en slik struktur er at en sørger for at barna kan gå på en skole nær hjemmet, og slik gjøre det lettere for elever, foreldre og skole å være i tett dialog. Samtidig ser en at en slik struktur er svært økonomisk krevende og en har mange tilfeller rundt i landet hvor hele skolen kun har et titalls elever. I begynnelsen av mars skal jeg på et seminar på Nesna som nettopp tar for seg denne problemstillingen - hvor går grensen mellom faglig forsvarlig skolestruktur og grendeskoler? Når blir de så små at det går ut over kvaliteten? Dette spørsmålet er jeg opptatt av, særlig i en tid hvor vi ser at stadig flere kommuner foretar skolesamenslåinger nettopp på grunn av en dårlig kommuneøkonomi.

Men et flott tiltak de har satt i gang her er ekstern skoleevaluering. Et eksternt team er involvert inn i kommunen for å evaluere skolene som er her, både når det kommer til undervisningen som blir gitt, hvordan lærerne og rektorene følger Opplæringsloven og de aktuelle forskrifter, hvordan elevene trives og ikke minst hvordan foreldrene evaluerer kontakten med skolen. Dette er et svært interessant tiltak som jeg mener alle landets kommuner burde satt i gang. Det er viktig å tørre innta et kritisk blikk på arbeidet som blir gjort for å avdekke eventuelle forbedringspotensial. En kan ikke forbedre noe dersom en ikke vet hva som er feilen!

Utfordringen med en slik evaluering er å følge den opp. En ser jo ofte at utredninger, rapporter og evalueringer blir gjort og rapporter skrevet - uten at noen faktisk følger opp de utfordringene som her blir skissert. Dette er jo noen en til stadighet ser fra de sentrale myndigheter, hvor Regjeringen setter i gang flere utredningsarbeider og evalueringer for å vise at de har gjort noe, hvorav selve oppfølgingen er manglende.

En slik evaluering av skolene er i dag lovpålagt av kommunen. Samtidig følger det ingen retningslinjer for hvordan evalueringen skal utformes og gjennomføres, ei heller hvordan den skal følges opp. Og her er også en utfordring - hvordan skal en gi klare nok nasjonale retningslinjer for en slik evaluering samtidig som at en gir skolene handlingsrom til å tilpasse den lokale utfordringer?

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene