Gå til sidens hovedinnhold

FAFOs forskningsrapport på frafall i vgs

FAFO-forsker Gudmund Hernes presenterte i dag sin forskningsrapport vedrørende frafallet i videregående skole. Rapporten tar for seg svært mange viktige og ulike områder rundt temaet, og løfter relevante problemstillinger. Flere av disse som blir løftet her vil være sentrale når det kommer til diskusjonen rundt utdanningslinja som vi sitter med i komiteen nå. Jeg vil derfor senere, når saken er avgitt i komiteen og ikke lengre underlagt taushetsplikt, kommentere grundigere de ulike tiltak som skisseres fra ulike parti.

Men en ting ønsker jeg gjerne å kommentere, og det er nettopp det som i denne saken http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____22981.aspx er belyst som et viktig punkt, nemlig tilgang til lærlingplass. Dagens statistikker viser klart at frafallet er størst på yrkesfaglige studieretninger i videregående. Ofte skjer dette etter 2. skoleår da eleven ikke får lærlingplass. Dette er en utfordring vi må ta tak i!

Vi har i Norge i dag rundt 34.500 lærlinger, hvorav det samlede kommunenorge, fylkeskommunene og de etater underlagt KS kun har rundt 1800 lærlinger. Med unntak av forsvaret er samtlige offentlige instanser og arbeidsplasser dårligst i klassen når det kommer til å ta inn lærlinger. Jeg registrerer at i frafallsdebatten tar regjeringspartiene til orde for at det er viktig at alle får tilbud om læreplass. Men da må det offentlige selv ta grep! Tenk hvor stor del den offentlige sektoren utgjør i sysselsettingen i dag. Denne andelen burde også gjenspeiles i antallet lærlingeplasser, da det offentlige må gjøre sitt ansvar bevisst på viktigheten av tilstrekkelig med læreplasser.

I valgkampen lovte regjeringspartiene å lovfeste retten til lærlingplass. Det mener vi i FrP er feil vei å gå. Vi kan ikke påtvinge private bedrifter til å ta inn lærlinger i form av en lovfestet rett. For det første, de lovfestingene og såkalte "garantiene" regjeringen så ivrig innfører (ungdomsgaranti osv) fører jo aldri til en 100% oppfølging av dette uansett (den beste oppfyllingsprosenten på en av disse berømte garantiene var vel rundt 60%). Således trenger ikke næringslivet være for redd for å måtte oppfylle kravet. Likevel er dette et viktig prinsippielt punkt; staten kan ikke ilegge private selvstendige bedrifter i å ta ansette en spesifikk type arbeidskraft.

Vi i FrP mener vi må bruke gulerot fremfor pisk, det skal lønne seg for bedrifter å ta inn lærlinger. Lærlingtilskuddet bedriftene får i dag er alt for lavt, og dekker på langt nær de reelle kostnadene knyttet til det å ha en eller flere lærlinger ansatt. Derfor burde dette økes! Samtidig må se på muligheten for et starttilskudd for de bedrifter som ønsker å omgjøre seg til lærebedrifter slik at flere bedrifter velger å ta det grepet å bli det.

Videre - er det virkelig sånn at alle - absolutt alle - elever i videregående har rett på en slik arbeidsplass? Hva om du har elever som har enormt med fravær, stryk i samtlige fag og null kompetanse innenfor de aktuelle yrkesfagene tilknyttet et eventuelt fagbrev - skal disse lovfestes arbeidsplass likevel?

Bekjempelsen av frafall i den videregående skolen er et av de mest presserende og aktuelle problemstillingene i skolenorge i dag, og jeg kommer til å ha fokus på dette fremover. Denne probkemstillingen er så kompleks og innehar så mange nivåer at en rett og slett må se på de ulike komponentene både hver for seg og som et felles.

Anbefaler også å lese gjennom FAFOs rapport, da det er flere forslag til konkrete tiltak i denne som er verdt å sees på og vurderes.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar