Gå til sidens hovedinnhold

Fagskoletilbudet

Fagskoletilbudet i Norge er viktig. De er et godt supplement til høyere utdanning, og fungerer som en forlengelse av videregående opplæring. Samtidig tilbyr fagskolene faglig påfyll for de som allerede er ute i jobb og ønsker en oppdatering av kunnskapen innenfor faget.Problemet vi nå står overfor er at finansieringen av disse er blitt underlagt fylkeskommunene, uten at de nødvendige midlene har ført med. Som så mange ganger før ser vi at stadig flere oppgaver legges til kommunen eller fylkene, uten at tilstrekkelige midler for å opprettholde tilbudet følger med. Dette gjør at vi får en situasjon, som i mitt hjemfylke Møre og Romsdal, hvor en blir nødt til å kutte ned på tilbudet.

Kostnadsnøkkelen som nå blir endret til 2011 gjør at mitt fylke kommer enda dårligere ut og at fagskoletilbudet vil kunne ende med å bli rasert innen kort tid. Dette mener vi i Fremskrittspartiet er helt uholdtbart, vi trenger et mangfold av tilbud i undervisningssektoren - også praktiske fag! Det er en sak vi har engasjert oss i både på nasjonal og regionalt plan, og jeg var senest ute for to dager siden for å løfte denne saken.

I går sendte jeg avgårde skriftlig spørsmål til den aktuelle statsråden om hvorvidt regjeringen var villig til å se på finansieringen om igjen, med sikte på å rette opp den skjevfordelingen blant annet vårt fylke opplever. Jeg viser her til at fagskolene i Møre og Romsdal vil støte på enorme utfordringer i nær fremtid, hvor jeg sier at en opprettholdelse av dagens finansieringsplaner
fra statlig hold vil kunne medføre en rasering av fagskoletilbudet. årsaken er jo at satsen på stykkprisen per elev er lavere enn de reelle kostnadene og at fylket derfor ser seg nødt til å måtte skjære ned på tilbudet. Vi i Fremskrittspartiet mener det norske arbeidsmarkedet har et stort behov for yrkesrettet utdanning, og at flere av fagskolene i Norge tilbyr utdanninger som du ikke finner, eller som det er knapphet på, ved andre offentlige utdanningsinstitusjoner. Studenter ved disse fagskolene kommer raskt ut i arbeid og flere av de bidrar til innovasjon og entrepenørskap gjennom å starte nye og levedyktige bedrifter.

Særlig ser vi jo at i Møre og Romsdal er fagskolene et viktig supplement til næringslivet. særlig innen maritim- og oljerelatert næring. Fylket ønsker jo å hindre fraflytting blant fylkets ungdommer, og da må en også tilby et variert spekter med utdanning som er relevant for de næringer som er aktuelle for fylket. En nedbygging og rasering av fagskoletilbudet vil bidra til enorme utfordringer i forhold til kompetanseutvikling og rekruttering av disse næringene, både i fylket vårt og for resten av landet.

Jeg er veldig spent på svaret jeg får fra ministeren på dette spørsmålet, og håper spørsmålet bidrar til å vekke oppmerksomheten om de skjevhetene og den underfinansieringen vi har i dag. Kanskje en på den måten vil gjøre regjeringspartiene obs på de fatale konsekvensene deres omlegging av finansieringen fra 2011 vil kunne medføre, og forhåpentligvis si seg villige til å gå inn og endre på denne.
Dette bildet er tatt fra en av simulatorene Høgskolen i ålesund har hvor de trener opp båtførere og kapteiner, både for nyutdannede og for de som må lære seg nye systemer/båter.
Reklame

Er dette årets beste påskeegg?