Felles verdier

FrP er kjent som et "protestparti". Det er mye i Norge vi vil forandre. Men: vi skal heller ikke glemme at det er mye i Norge som er kjempebra og viktig å bevare!

Vi lever i et likestilt samfunn. Et samfunn hvor menn og kvinner er like mye verdt, hvor vi har like muligheter og rettigheter. Et samfunn jeg er stolt av.

Det finnes mange minoritetsgrupper, både med norsk og annen etnisk bakgrunn, som dessverre ikke deler disse verdiene. Grupper som ønsker å opprettholde et sterkt skille mellom kjønnene, og som motsetter seg at barna deres skal ta opp i seg det felles norske verdisynet.

Flere medier kunne i går melde om en skole i Tromsø som hadde delt 300 elever inn etter kjønn i vanlig gym- og svømmeundervisning. Bakgrunnen var at foreldrene til én jente på skolen varslet at de ville ta henne ut av undervisningen fordi gutter og jenter var sammen i timene. Jeg mener en skal ha individuelle tilpasninger og sørge for et inkluderende miljø. Men å gå mot Opplæringslovens bestemmelser om at inndeling ikke skal skje etter kjønn, og foreta skiller som totalt strider mot vårt samfunns grunnleggende verdier om likeverd mellom kjønnene - det er ikke jeg for.

Det er viktig at barna i skolen vokser opp og får kunnskap om kjønnenes egen- og likeverd. Vi skal alle fungere sammen, både i skole- og næringslivssammenheng, og det er derfor viktig at vi lærer å være sammen. Også under fysisk aktivitet. Det er en grunn til at vi gikk bort fra kjønnsdelte skoler, og vi bør ikke la oss presse tilbake.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.