RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Mette Hanekamhaug

Fremskrittspartiets kunnskapsskole

Vi i Fremskrittspartiet er og har alltid vært opptatt av morgendagen. Vi er opptatt av å se fremover, og utformer politikken med tanke på de konsekvenser og endringer disse vil føre til i årene som kommer.

Skolepolitikken er en arena hvor dette kanskje er aller viktigst, nemlig det å evne å se hvordan de endringer vi gjør i dag vil påvirke fremtidens kunnskapsutvikling. Skal Norge klare henge med i den stadig økende internasjonale konkurransen fremover må satsingen på kunnskap, kompetanse og teknologiutvikling være førsteprioritet.

Allerede i dag kommer over 70% av den totale verdiskapningen i Norge av humankapitalen, og denne andelen vil øke. Skal vi klare opprettholde og videreutvikle dagens velstand og velferd er det avgjørende at vi gjør ting smartere og bedre - både i forhold til hvordan vi gjør det i dag og i forhold til andre land.

Da nytter det ikke med en skole som scorer under gjennomsnittet på internasjonale undersøkelser og kartlegging av kompetansenivå. Da nytter det ikke at snart 30% dropper ut av videregående opplæring, at 20% ikke kan lese og skrive godt nok og at vi har en skole som er mer opptatt av lek enn læring.

Senest i går uttalte Helga Pedersen at Arbeiderpartiet alltid hadde vært opptatt av skole, og at "vi kan ikke si at vi har lyktes når halvparten faller fra". Det er jeg helt enig i - de har ikke lykkes. Det sosialistiske eksperimentet og driften av skolen frem til i dag er preget av en ideologisk fyllekjøring og en reformtetthet ingen har sett maken til.

Fremskrittspartiet ønsker å sette skolepolitikken på dagsorden. Dette fordi det er et av de viktigste områdene i samfunnet, fordi det er her det ligger de største utfordringene og fordi vi har løsningen. Derfor presenterte vi i dag 10 punkter for en bedre skole.

10 punkter som tar tak i dagens utfordringer

10 punkter som sammen utgjør FrP-skolen

10 punkter som danner grunnlaget for fremtidens kunnskapsskole.

1. Prioritere basisfagene

2. øke lærerens status

3. Kartlegge faglig nivå tidligere og gi individuell oppfølging

4. Innføre lærerutdanning på masternivå

5. Innføre fritt skolevalg

6. Gi karakterer fra femte klasse

7. Pusse opp slitte skolebygg

8. Ansette rektorer på åremål

9. Slå hardt ned på mobbing

10. Gjenreise skoledisiplinen