Gå til sidens hovedinnhold

Gi dårlige rektorer sparken!

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article468216.ece

Lederen for FUG - foreldreutvalget for grunnopplæringen - var i dag ute i Dagsavisen med forholdsvis harde utsagn i forbindelse med å sparke dårlige rektorer. Hun la vekt på de manglende sanksjonsmulighetene en har i dag i forhold til de skoler som år etter år presterer dårlig.

Hennes uttalelser er å kaste en brannfakkel inn i grotten og hun kommer til å møte motstand. Jeg støtter henne hundre prosent.

å være rektor i dag er en vernet tittel. Får du den jobben mister du den aldri om du selv ikke vil. I verste fall kan du bli omplassert som skoleleder på en annen skole. Jeg tok en telefon til en tilfeldig kommune i Norge og snakket med skolesjefen der og spurte hvordan lovverket var i forbindelse med å gi en rektor sparken. Personen ble perpleks, og måtte litt stotrende innrømme at det ante han ikke da han på 42 år ikke hadde møtt på den problemstillingen.

Jeg nekter å tro at samtlige rektorer i den kommunen de siste 42 årene har vært glansbilder og ikke gjort noe som skulle tilsvare at deres arbeid stod i faresonen.

De fleste yrker i samfunnet vårt er basert på at du må gjøre en god jobb. Se for deg at du arbeider som markedsfører i en privat bedrift. Her leverer du dårlige resultater, du hanker ikke inn noen nye kunder, markedskampanjene går rett i dass og salgstallene synker for hvert år. Fortsetter du i jobben da? Nei - du får sparken!

Se for deg at du arbeider som rektor i en offentlig skole. Skolen leverer stadig dårlige resultater, elevene mistrives, mobbing er et stort og økende problem og karaktersnittet synker for hvert år. Fortsetter du i jobben da? Ja - ingen rektorer får sparken!

Ansatte i skoleverket skal ikke ha en verna tittel, vi må stille krav. Vi kan ikke akseptere at de menneskene som har en av samfunnets viktigste jobber, som lærere og rektorer, ikke gjør en god nok jobb. Det er fremtiden vår det er snakk om, fremtiden til våre barn, fremtiden for hodene som skal drive samfunnet vårt om 20-30 år. Vi har ikke råd til å gamble med våre barns fremtid på denne måten.

Et forslag er å ansette rektorer på åremål i kommunene. På denne måten vil personens innsats og resultater jevnlig komme opp til vurdering og det vil være enklere å måle utviklingen på skolen og elevenes fremgang. Slik opphever en også "livstidsansettelsen" rektorer ofte har og stillingen vil automatisk få mer fokus på gode resultater. Samtidig vil det være enklere å bytte ut de rektorene som ikke presterer.

Skole og utdanning er det viktigste området i vårt samfunn og det viktigste elementet i vår videre utvikling. Da må vi stille krav til de som arbeider i skolevesenet. De som gjør en god jobb skal motiveres til å bli værende og videreutvikle seg, de som gjør en dårlig jobb skal motiveres til å bli bedre, og de som ikke er egnet til jobben skal motiveres ut av skolen!

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg