*Nettavisen* Nyheter.

God konklusjon fra KD-utvalg

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2010/matematikk-for-alle-.html?id=616323

For fire måneder siden leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet en rapport som tok for seg fremtidens matematikkfag. Det var som å lese Fremskrittspartiets program.

Utvalget foreslår flere gode og nødvendige endringer av matteundervisningen i skolen. Mattekunnskapene blant norske elever er svake, og har vært synkende gjennom mange år. Den utviklingen må snus!

Over 70% av Norges BNP er kunnskapsdrevet, og denne andelen vil øke i takt med oljeinntektenes nedgang. Norge er en kunnskapsøkonomi, som møter stadig hardere konkurranse fra andre land. Vi er avhengige av humankapital. Kina har i dag 25 millioner studenter, og de har det travelt - Kina er verdens raskest voksende økonomi. Skal vi klare å holde følge i den internasjonale konkurransen må vi satse på kunnskap og kompetanse. Da nytter det ikke at norske elevers matematikkunnskaper ligger flere år etter kunnskapene til elever i sammenlignbare land.

Utvalget KD satte ned pekte blant annet på nivådeling som en av de viktigste faktorene for en god matematikkopplæring. Dette er noe vi i FrP har tatt til orde for lenge. En slik nivådeling vil sørge for at de som er sterke i faget får større utfordringer og således mulighet til å utvikle sine ferdigheter raskere og bedre enn i dag. Samtidig vil elevene som har problemer med faget få undervisning tilpasset sitt nivå. Nivådeling er til det beste for alle.

Elevenes rett til tilpasset opplæring blir i dag neglisjert - nivådelt opplæring vil rette opp dette, og gi alle den opplæringen de har krav på.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.