Hospitering for yrkesfaglærere

Den teknologiske og faglige utviklingen i yrkeslivet drives frem av næringslivet. Denne utviklingen må lærerne i yrkesfag få være med på.

Yrkesopplæringen i videregående skole består av to år på skole og to år i lære. Slik får elevene først en teoretisk innføring i fagområdet på skolen. De to årene i bedrift skal lære elevene å omgjøre teori til praksis. Utfordringen i denne modellen er å sikre at disse fire årene blir et helhetlig opplæringsløp der eleven opplever sammenheng mellom det en lærer på skolen og det en opplever i utføringen av yrket.

Flesteparten av dagens programfaglærere er utdannede fagarbeidere med ekstrautdanning innenfor pedagogikk. Dette ser vi i Fremskrittspartiet som en stor fordel da lærerne slik innehar grunnleggende kunnskap om hvordan yrkeslivet innenfor fagfeltet faktisk er. Men både innenfor bygg- og anleggsbransjen, elektro- og mekaniske fag, helsefag og andre fag gjør de teknologiske fremskrittene at yrkene og yrkenes arbeidsmetoder forandres raskt.

Det er viktig at lærerne ikke faller utenfor denne kompetanseutviklingen mens de arbeider i skoleverket. En 20 år gammel elektrikerutdannelse vil ikke nødvendigvis gjøre en i stand til å fikse en 50tommers plasmaskjerm i dag. Lærerne må gis anledning til å følge med i utviklingen, og få ta del i den praktiske kompetanseutviklingen innenfor eget fag. Dette både for å sørge for at lærerne er faglig oppdaterte og engasjerte, og at elevene får oppdatert kunnskap i relevans med det de møter i arbeidslivet.

FAFO lanserte tidligere i år en rapport som viste klare fordeler og gode innspill til hvorfor en bør tilrettelegge for en hospiteringsordning, og hvordan dette vil bidra til å øke kvaliteten i skolen. Les denne her: http://www.fafo.no/pub/rapp/20160/20160.pdf

Mandag 14.juni fremmet jeg et representantforslag på vegne av Fremskrittspartiet om å etablere en hospiteringsordning for programfagslærere. Hospitering kan defineres som et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass, der formålet er at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkompetanse eller lære seg noe nytt om arbeidsmåter og teknologi. På lik linje med næringslivet er Fremskrittspartiet av den oppfatning at å etablere en hospiteringsordning for yrkesfaglærere i bedrifter vil bidra til videreutvikling for den enkelte lærer, og dermed til en generell heving av kompetansenivået og kvaliteten i undervisningen. Samtidig vil dette gi næringslivet enda bedre kvalifiserte lærlinger som er oppdatert i forhold til utviklingen innenfor feltet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag