*Nettavisen* Nyheter.

Innlegg i finansdebatten

President

Regjeringspartienes manglende evne til å forstå at heving av bunnfradraget og en økning i skattefrikortgrensa ikke er «skattelette for de aller rikeste» viser at Fremskrittspartiet har gjort rett i å ha utdanning og kunnskap som et av våre viktigste satsningsområder.

Fordi Fremskrittspartiet er opptatt av at dette landet skal ha en god og sikker fremtid. Denne fremtiden avgjøres ikke av om man bruker 5 - 10 eller 15 milliarder mer eller mindre over statsbudsjettet. Nei president - hvordan fremtiden blir er avhengig av vår evne til å henge med i den internasjonale konkurransen om de smarte hodene og de smarte løsningene. Det avhenger av vår evne til å henge med i den globale kunnskapsøkonomien som stiller helt andre krav til teknologi- og kompetanseutvikling.

President - innbyggerne fortjener trygghet. Trygghet i det å vite at deres barn får en god skolegang. å vite at deres barn blir utrustet med grunnleggende ferdigheter og kunnskap til å utvikle seg og nå sitt potensial. Trygghet i å vite at de blir satt i stand til å bære dette samfunnet fremover.

Innbyggerne fortjener frihet. Frihet fra statens klamme hånd og stramme tøyler. Frihet til å velge hvilken skole de ønsker for sine barn gjennom fritt skolevalg, til at elevene får velge langt flere fag i ungdoms- og videregående skole selv slik at de kan videreutvikle sine evner, og å sørge for en langt bedre studiefinansiering slik at flere får frihet til å kunne velge å være heltidsstudent.

Og innbyggerne fortjener å få lov til å vise handlekraft president. Handlekraft til for eksempel å få lov til å starte en bedrift, til å skape noe. Dette uten å bli skattet og regulert i hjel av en regjering som er livredd for at disse gründerne faktisk skal lykkes og gud forby - tjene seg rike!

«Tro kan du gjør i kirka» sier de. Vel president, jeg velger å tro også utenfor Guds hus.

Velger å tro på enkelgmenneskets vilje og evne til å styre seg og sitt liv.

For det er ikke politikerne som skaper verdier - det er folket og derfor vil Fremskrittspartiet vise handlekraft gjennom å gi folket frihet og trygghet til å ta egne valg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.