Gå til sidens hovedinnhold

Lærerens rolle

Læreren spiller en viktig rolle i kampen mot mobbing. Det er disse som er nærmest elevene, som følger tett med på deres hverdag og følger deres daglige utvikling. Gjennom opplæringsloven har de et ansvar for å sørge for at elevene har den arbeidshverdagen de har krav på, da med fravær av trakassering og mobbing.13.000 elever oppgir at de blir mobbet av læreren sin. Dette er et totalt uakseptabelt høyt tall, og er for meg skremmende. En lærer blir sett opp til, respektert og gitt tillitt til at mange barn. Det er disse som er med på å oppdra, skape og danne våre barn, de har ansvaret for å gi de kunnskap om samfunnet og i ulike teoretiske fag. De blir gitt en stor tillitt - som er svært grov å faktisk bryte. Med en lærer som mobber kan dette være totalt knusende for et lite barn i ung alder, og bidra til å ødelegge dette barnets fremtid. Vi i Fremskrittspartiet mener at dersom en lærer påviselig - rettssikkerheten her er ekstremt viktig - mobber en elev skal personen miste sin rett til å undervise. Ut med første overtramp. årsaken er at en slik handling representerer et så grovt tillittsbrudd at det må vises gjennom lovgivningen.Læreren spiller en viktig rolle i norsk skole. Det er etter oss i Fremskrittspartiets oppfatning at den store majoriteten gjør en fabelaktig jobb. De fleste er dyktige, faglige kompetente, dyktige mennesker som er genuint opptatt av å arbeide for å lære vår oppvoksende generasjon på best mulig måte. Da er det sterkt beklagelig at noen enkelte lærere skal ødelegge for alle. Derfor tror jeg at også lærerne vil være enig i forslaget vårt om å miste retten til å undervise.Når det kommer til mobbing mellom elever mener jeg også her at den store majoriteten er opptatt av problemstillingen og ønsker å sørge for at sine elever har en best mulig skolehverdag. Problemet tror jeg er ikke at de ikke ønsker å stoppe mobbingen, men at ikke alle har kompetansen til å vite hvordan en skal gjøre det! å stanse en mobbesituasjon i klassen, hvor gjerne flere enn to stykker er involvert, kan være uhåndgripelig, vanskelig å oppdage og utfordrende å vite hvordan en skal gå frem for å ikke gjøre problemet verre. Som

TV2 skrev mangler flere lærere kunnskap om hvordan

en skal løse en slik situasjon. Dette må straks implementeres i lærerutdanningen, og i videre- og etterutdanningen. Samtidig mener FRP at fag som klasseledelse og konflikthåndtering er ekstremt viktig å få på plass i lærerutdanningen. Ved å gjøre en lærer trygg på sin posisjon, fremgangsmetode i fagene og hvordan håndtere ulike konflikter eller mobbing, vil det gjøre disse i bedre i stand til å løse opp i situasjoner. Samtidig vil en tryggere lærer også vises for elevene, noe som vil kunne føre til en bedre klassesituasjon som helhet.