Gå til sidens hovedinnhold

Lav IQ = dårlig lærer?

Den siste uken har det versert en debatt rundt en ny undersøkelse som viste fall i lærernes IQ de siste årene

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3250146.ece

.

Det kan diskuteres hvordan en best tester intelligens, men IQ er en indikator på et menneskes kognitive kapasitet. Med andre ord: ens evne til å tilegne seg ny kunnskap. En lærer har mange aktører og retningslinjer å forholde seg til; andre lærere, rektorer, ulike politiske styringssignaler, omlegging av læreplaner, faglig og didaktiv utvikling for å nevne noe. Dette fordrer en god evne til erverving og tilpasning til ny kunnskap og nye metoder.

Slik ser vi at en relativt høy IQ er vesentlig for lærere. Flere har pekt på at årsaken til dette fallet er rekrutteringsgrunnlaget. Lave opptakskrav og lav lønn gjør det utfordrende å rekruttere de "beste hodene". Vi vet at læreren er den viktigste faktoren for elevens læring og motivasjon, og derfor er det viktig å sørge for at vi også får de dyktigste inn i yrket!

Dette må gjøres blant annet ved å øke lærerutdanningen til å være et 5-årig masterprogram. Dette kombinert med høyere inntakskrav vil generere til høyere status og lønn, og slik kunne føre til bedre kvalifiserte søkere. Samtidig må læreren gis større makt og autonomi i og utenfor klasserommet slik at lærerens autoritet gjenreises.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto