Gå til sidens hovedinnhold

Moraliserende regjering

Rent subjektivt kjenner jeg prostitusjon provoserer meg. Jeg kjenner at tanken på å selge seg selv som en vare vekker et sinne i meg. Vekker en aggresjon og frustrasjon over at noen velger å gjøre noe slik mot seg selv og sin kropp. Jeg kan tenne på alle plugger i diskusjoner om hvor avskyelig jeg synes sexkjøp er, at det viser en holdning blant menn jeg finner skremmende og umenneskelig.

Likevel var og er jeg mot kriminalisering av sexkjøp. Fordi jeg mener at politikken og ideologien i dette landet ikke skal styres etter hva jeg subjektivt mener er rett og galt. Politikken skal ikke føres av styringskåte politikere som mener de vet hvilke valg som er best og rett, eller av mennesker som mener det du gjør mot deg og din kropp er "moralsk feil". Politikere er verken dårligere eller bedre enn andre til å avgjøre hva som er rett for deg.

Som liberalist har jeg enorm respekt for andre menneskers valg og beslutninger. Ofte kan disse være stikk i strid med mine oppfatninger, mine verdier. De kan kollidere totalt med hva mitt grunnsyn og mine følelser forteller meg, og det kan til tider være svært utfordrende å akseptere noe du ikke forstår. Men aksept for andres meninger, valg og holdninger må veie tyngst, også de gangene du ikke forstår dem.

Under debatten om kriminalisering av sexkjøp uttalte flere at dette ville kunne føre til negative konsekvenser for de prostituerte. At det ville føre markedet under jorden, gjøre det mer usikkert. De styrende myndighetene valgte ignorere disse truslene. "Ute av syne, ute av sinn" er det noe som heter...

Loven skulle rydde gatene, få bort dette problemet fra Oslos gater. Det fungerte delvis. En liten stund. Nå er det igjen like mange prostituerte i gatene - samtidig som at innemarkedet har økt. Således har loven ført med seg en forverring av situasjonen både for jentene og med tanke på synligheten ute i gatene. Slik går det når politikerne velger ignorere råd, innspill og kommentarer fra de som sitter med inngående kunnskap om temaet, hever seg over de prostituerte selv sine råd og bekymringer, holder på sitt "moralske" perspektiv på hva som er rett og galt og styrer etter dette. Fordi en ikke klarer akseptere det en ikke klarer forstå.

Nå er politiet i ferd med å rulle opp noe en nesten kan kalle en voldtektsbølge av flere prostituerte. http://www.dagbladet.no/2010/03/11/nyheter/innenriks/sexkjopsloven/voldtekt/prostitusjon/10803500/ De frykter flere mørketall. Dette kan være en direkte konsekvens av den feilslåtte kriminaliseringen av prostitusjon som Regjeringen tok til orde for og gjennomførte for ikke lenge siden. Hva velger de gjøre nå? Vil de reversere/se på loven og dens konsekvenser, eller vil de nekte stige ned fra sin stolte, moralske pidestall?

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?