*Nettavisen* Nyheter.

Møre og Romsdal på ulykkestoppen

http://www.smp.no/article/20091001/NYHETER/873400291/1002


Møre og Romsdal fylke har nest flest dødsulykker på sine veier i landet. Dette kommer av manglende bevilgninger og dårlig prioritering av styringsmaktene i landet. Fremskrittspartiet har ved flere anledninger foreslått økte bevilgninger til rassikring, veiutbygging og en opprusting av veinettet i fylket, og hver eneste gang blitt stemt ned. Nå har vi en situasjon hvor noen få prosjekt skal settes i gang - med bompenger - mens de store løftene ikke tas. Dette er ikke noe jeg ønsker å være kjent med, vi kan ikke godta at regjeringspolitikerne nedprioriterer veinettet i fylket og ikke kommer med nødvendige bevilgninger!Ungdom er overrepresentert på dødsulykkesstatistikken, noe som det kan være flere grunner til. For det første er bilavgiftene så ekstremt dyre at vi ungdom kun har råd til å kjøpe gamle, trafikkfarlige biler. Det fører til at når ulykken først inntreffer er det større sannsynlighet for at det ender med en tragisk utgang. For det andre er yngre sjåfører også mer uerfarne. Når en da kjører på europaveier som er for smale til å ha midtstripe, svingete veier uten autovern og tunglast på de samme veiene - da sier det seg selv av situasjonen blir mer utrygg.Vi må få i gang finansiering av veinettet i Møre og Romsdal, vi kan ikke akseptere denne situasjonen! Jeg nekter å fortsette med at vi innbyggerne i fylket kjører på livsfarlige veier, bare fordi regjeringen nekter prioritere oss. Om to uker skal mørebenken ha sitt første møte, og jeg og mine kollegaer fra Fremskrittspartiet, Oskar og Harald, vil kreve at dette blir et prioriteringsområde fremover.Noen politikere sier vi ikke har råd til å bygge ut de veiene og til de sikkerhetstiltak vi ønsker.. jeg sier vi ikke har råd til å la være.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.