Gå til sidens hovedinnhold

Når systemet svikter...

I dag kunne jeg lese at Fredrikstad kommune har bevilget 2,3 millioner kroner til et prosjekt for å hjelpe elever med store atferdsvansker

. Selv om jeg synes dette er et svært positivt tiltak, kan jeg ikke la være å spørre hvordan situasjonen er for elever hvor skolene ikke har mulighet å tilby samme hjelp.

Bak PISA-undersøkelsen og bedre resultater i skolen, skjuler det seg enkeltmennesker. Noen av disse er under barnevernets omsorg, lever med vold i hjemmet eller har lidelser som påvirker deres evne til å fungere sosialt på lik linje med sine medelever.

Disse blir gjerne utpekt som "problembarna", og i alt for mange tilfelle fortsetter de å bli ansett som et "problem" for samfunnet. For i realiteten er det faktisk slik at atferdsvansker uten oppfølging og hjelp ofte har sammenheng med kriminalitet. Slik jeg ser det er det ikke elevene som er problemet, men systemet. En lærer er ikke kvalifisert til å hjelpe en elev med store atferdsvansker. Disiplin i klasserommet er absolutt nødvendig, men langt ifra tilstrekkelig for ungdommer som sosialt belastet. Jeg frykter at det å gå gjennom hele barndommen og ungdomstiden å bli oppfattet som et "problem", fordi skole og barnehage ikke har ressurser til å gi fagkyndig hjelp, bare gjør vondt verre.

Det er litt skremmende å tenke på at i Norge, i all den tid hvor vi er opptatt av å ta vare på de svake, skyver fra oss de barna som trenger det mest. Når systemet svikter er det først og fremst eleven med atferdsvansker som er taperen. Ikke skolen, ikke kommunen, men enkeltmennesket.

Jeg håper derfor at Fredrikstad kommune sitt flotte initiativ blir et siktemål for flere kommuner og for utformingen av skolepolitikken på nasjonalt plan. Skolene må få tilgang på flere yrkesgrupper som sosialarbeidere, helsesøster, rådgiver og vernepleiere. Lærerne må avlastes den jobben det er å skulle ta seg av de elevene med store adferdsvansker, og disse elevene må få faglig kompetent oppfølging.

Reklame

Gigantisk pute: Denne gir optimal sovestilling