RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Mette Hanekamhaug

Naturfengsel - fengsel eller fritidsklubb?

Jeg har i dag vært på besøk i Hustad fengsel utenfor Molde. Dette var et svært interessant og informativt møte, og jeg fikk et godt innblikk i både dets nåværende situasjon og fremtidige utfordringer.

Fengselet har i dag til sammen 44 plasser på åpen og lukket soning, med både kapasitet og potensial til fremtidig utvidelse. Kriminalomsorgen er et viktig satsingsområde for de som arbeider her, og spesielt mot de 32 plassene på åpen soning arbeider en aktivt med forsøk på alternativ soning. De satte i fjor i gang et prosjekt med "naturfengselet".

Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av å ivareta de prinsipper som ligger bak hele vårt rettssystem, årsaken til at vi i det hele tatt har straffer. Det er for å ivareta hensynet til offeret, for å skremme andre fra å begå den samme handlingen og for å hindre personen i å gjøre kriminelle handlinger igjen. Disse er det svært viktig å ivareta, da det danner grunnlaget for vår rettsstat. Derfor er Fremskrittspartiet opptatt av at en straff nettopp skal være det: en straff en må sone og gjennomføre for å gjøre opp for din ugjerning.

I tillegg har vi prinsippet om inkapasitering for gjengangsforbrytere, altså å fysisk frarøve de muligheten til å begå ny kriminalitet. Vi har eksempler på kriminelle som begår hundrevis av lovbrudd, da ofte innbrudd og annen type vinningsforbrytelser, og farter ut og inn fra fengsel flere ganger i året.

Fremskrittspartiet har tatt til orde for strengere straffer flere ganger, noe som forklares på en ypperlig måte gjennom nettopp å sørge for en ivaretakelse av de prinsipper som ligger til grunn for straff. Hensynet til offeret skal ivaretas. For meg finnes det ingen rettferdighet i at mennesker som begår seksuelle overgrep mot barn eller voksne og ødelegger mennesket kanskje fysisk og psykisk for resten av livet, blir idømt 1 års fengsel - med helgepermisjon. Og skal en oppnå det allmennprevantive hensynet og skremme andre fra å begå den samme kriminelle handlingen må en ha strenge nok straffer. Samtidig ser vi at å gi kvantumsrabatt ved flere kriminelle handlinger og sette vanekriminelle inne i et par uker ikke har effekt - den kriminelle må dømmes for hver handling han har begått. Men dette betyr ikke at en kan fylle selve soningen med noe som også vil ivareta et annet viktig prinsipp - nemlig å "rehabilitere" personen slik at han ikke begår en ny kriminell handling når han slipper ut igjen i samfunnet.

Prosjektet med naturfengselet kan vekke negative assosiasjoner hos noen av oss, da det kan høres mer ut som navnet på en fritidsklubb enn en soningsanstalt for kriminelle. Men etter et nærmere innsyn i hva dette prosjektet går ut på ser jeg også positive fordeler med det.

Først og fremst var dette snakk om at fengselet arrangerte 12 turer utenfor fengselet på et år, alle på mellom tre og syv timer. I tillegg var det i forkant en nøye seleksjon av hvem som fikk lov å være med, og de fleste fikk kun anledning til å være med på en tur i året. Dette er således ikke snakk om at de innsatte skal flyge ut på morsomme speiderturer flere ganger i uken.

For å være med måtte de innsatte selv flere uker i forveien gjøre all organisatorisk og administrativ planlegging for turen. Samtidig må turene ha faglig innhold, som opplæring i båtvett, navigering etter kart og kompass osv. De innsatte får altså innblikk i grunnleggende og nyttige ferdigheter. Etter endt tur måtte de presentere dagens aktiviteter og teori for alle de innsatte som ikke fikk anledning til å delta, i tillegg til å rydde, pakke, rengjøre og stelle med alt utstyret brukt på turen.

Det jeg finner positivt med dette er læringsaspektet. Både den direkte lærdommen de får gjennom teorien presentert under turen, men også den indirekte treningen dette medfører. å lære mennesker med ulike bakgrunner, kanskje som kommer fra et hjem i rus, med vold, en fortid som flerårig mobbeoffer eller andre opplevelser - lære disse å samarbeide. Gi dem muligheten til å arbeide med et prosjekt sammen med andre, fra begynnelse til slutt. Gi dem ansvar - noe de kanskje aldri før har opplevd, følelsen av mestring når de klarer å gjennomføre opplegget.

Dette går ikke på å gjøre soningen mer morsom og spennende for fangene, det er ikke poenget. Vi i Fremskrittspartiet har alltid vært klar på at hensynet til offeret skal veie tyngst. Straffen og frihetsberøvelsen skal derfor ivaretas på en tilstrekkelig måte, og det skal kjennes at en er i fengsel! De skal ikke sendes til noen sommercamp, men virkelig kjenne frihetsberøvelsen på kroppen og slik sone sin straff.

Men vi klarer å ta to tanker i hodet samtidig, og et annet viktig prinsipp bak straff er å hindre den kriminelle i å gjøre flere forbrytelser. Dessverre er gjengangsforbrytelser et problem, og tilbakefallsprosenten i Norske fengsel er for stor. For samfunnet som helhet er dette et problem, og vi må derfor se på hvorfor flere havner rett ut i ny kriminalitet etter løslatelse. å lære de innsatte grunnleggende ferdigheter som dette vil kanskje kunne gjøre de bedre rustet til å takle det "vanlige" livet igjen når de kommer ut av fengsel. Det vil kunne bidra til at de holder seg på matta - og det er jo det vi ønsker å oppnå med fengselsstraffen. Hvordan dette skal gjøres er usikkert, og jeg er spent på å se de resultater de kan vise til etterhvert. Er tilbakefallsprosenten redusert, fungerer slike tilbud?